Siirry sisältöön

Voimaa etäjumpasta

Kuva: Siri Sipilä

Kuva: Siri Sipilä

Iäkkäiden etäjumpan toimintamalliin kuuluu viikoittainen lähetys ja harjoittelua videoiden avulla 1–2 kertaa viikossa.

Etäjumppa tuo liikunnan iäkkään luo. Sen avulla on mahdollista liikkua myös silloin, kun kotoa lähteminen on vaikeaa esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi.

Voimaa etäjumpasta® -toimintamalli

Voimaa etäjumpasta -toimintamalli on kehitetty Ikäinstituutissa alun perin kotona asuville yli 75-vuotiaille, joilla on alkavia toimintakyvyn rajoitteita. Etäjumppa sopii myös muille eläkeikäisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.

Voimaa etäjumpasta -toimintamallissa etäjumppa on terveysliikuntaa. Etäjumppaaja osallistuu lähetyksiin yksin, kaksin tai ryhmässä tabletin tai tietokoneen avulla. Lisäksi suosittelemme harjoittelua 1–2 kertaa viikossa, esimerkiksi videoiden avulla. Voitas.fi-sivustolta löydät maksuttomia liikuntavideoita.

Ohjaaja voi olla liikunnan ammattilainen tai koulutettu vapaaehtoinen. Toimintamallissa etäjumppalähetykset ovat reaaliaikaisia ja ne voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia.

Voimaa etäjumpasta -toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia. Mittausten perusteella etäjumppa ylläpiti tai paransi osallistujien toimintakykyä. Myös digitaidot ja hyvinvointi lisääntyivät.

Tutustu etäjumpan tuloksiin (Tiiviisti Tutkimuksesta 1/2020)

YK on noteerannut Voimaa etäjumpasta -toimintamallin

Mukana kunnat, järjestöt ja vapaaehtoiset

Etäjumppa toteutuu parhaiten, kun mukana on monipuolista osaamista liikunnasta, iäkkäiden tarpeista ja digitaalisuudesta. Yhteistyötä voivat tehdä monin eri tavoin kunnat ja järjestöt, niin ammattilaiset kuin vapaaehtoisetkin.

Etäjumppa onnistuu järjestöiltä (Tiiviisti Tutkimuksesta 2/2021)

Itseopiskeltava verkkokoulutus tukee

Voimaa etäjumpasta -koulutuksessa saa tietoa etäjumpan järjestämisestä iäkkäille sekä valmiudet toteutussuunnitelman tekemiseen omassa työyhteisössä. Kohderyhmä: Liikunnan ja ikääntyneiden parissa työskentelevät ammattilaiset.

Ilmoittaudu koulutuskalenterin kautta!