Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelmassa tuotetut toimintamallit

Elämänote-ohjelman hankkeissa kuvattiin yhtenäisen rakenteen mukaisesti 47 toimintamallia, joilla voidaan tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevia iäkkäitä. Toimintamallit on jaoteltu neljään eri teemaan: Löydetyksi tuleminen, Helppo osallistua, Eväitä arkeen ja Osallistujasta tekijäksi.

Teemakohtaiset koosteet avautuvat klikkaamalla teeman otsikkoa. Yksittäisten toimintamallien lista ja linkit ovat teeman otsikon alla. Kaikki toimintamallit sisältävään pdf-tiedostoon pääset tästä.

Syksyllä 2021 järjestettiin neljä kaikille avointa webinaaria, joissa hankkeet esittelivät kehittämiään toimintamalleja. Lisäksi webinaareissa kuultiin asiantuntijakommentaattoreita ja jaettiin tietoa Elämänote-ohjelman kokonaisuudesta sekä ohjelmassa toteutetusta osallisuustutkimuksesta. Kaikkien webinaarien tallenteet ovat nähtävissä Ikäinstituutin YouTube -kanavan Elämänote-soittolistalla.

Löydetyksi tuleminen

Helppo osallistua

Eväitä arkeen

Osallistujasta tekijäksi