Siirry sisältöön

Asuminen ja ympäristö

Kuva: Ossi Gustafsson

Kuva: Ossi Gustafsson

Hyvä elinympäristö on esteetön ja viihtyisä

Ikäinstituutti tutkii ikäihmisten asumis- ja viherympäristöjen koettuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä ympäristön merkitystä muistisairaiden ihmisten elämän laadulle ja toimintakyvylle. Olemme mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä työryhmissä.

Varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi esittelee liikkumisympäristöjä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet.

Koulutamme vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisia terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnitteluun ja tavoitteelliseen käyttöön sekä green care -menetelmiin.

Kehitämme osallistavin menetelmin liikkumis-, asumis- ja viherympäristöjä sekä vanhustyön ympäristöjä. Asiantuntijuutemme pohjautuu sosiaali- ja ympäristögerontologiaan sekä terveys- ja puutarhatieteisiin.

Tule rakentamaan kanssamme ikä- ja muistiystävillisiä elinympäristöjä!

Erja Rappe vanhempi tutkija, 040 533 7099 tai erja.rappe(at)ikainstituutti.fi

Kuuntele millainen on hyvä koti vanhuudessa, minkälaisia uusia vaihtoehtoja ja asumismuotoja on tarjolla. Asiantuntijoina Suvi Fried Ikäinstituutista ja Outi Jolanki Tampereen yliopistosta. Toimittajana Riitta Yrjönen, radio Moreeni 6.4.2016

Ympäristöstä lisää terveitä elinvuosia

Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle. Viime vuosina on kehitetty uusia asumisen vaihtoehtoja erityisesti ikääntyneille ihmisille.

Ikääntyneille vihreän ympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla. Vihreys parantaa koettua mielialaa, rauhoittaa, aktivoi aisteja ja ylläpitää luontosuhdetta. Vastustuskyky lisääntyy kun altistuu päivittäin luonnossa eläville mikrobeille. Luontoa ja viherympäristöä kannattaa hyödyntää enemmän oman terveyden ylläpitämiseksi sekä hoitotyössä.

Ajankohtaista

Turvallinen asuinalue tukee arkea

Turvallinen asuinalue tukee arkea

Turvallinen asuinympäristö ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja on omatoimisuuden sekä liikkumisen edellytys, kertoo tuore ympäristöministeriön Turvallinen asuinalue ikääntyneille -julkaisu.

Osallisuus kuuluu kaikille -seminaarin antia

Osallisuus kuuluu kaikille -seminaarin antia

Seminaari toi asiantuntijat ja päättäjät yhteen osallisuuden perimmäisten kysymysten äärelle 8.2.2021. Paikalla olivat mm. Matti Vanhanen, Maria Ohisalo, Arto O. Salonen ja Päivi Topo. Lue otteita päivän puheenvuoroista.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Haave vanhuuden hyvästä asumisesta

Haave vanhuuden hyvästä asumisesta

Olen syntynyt Helsingissä ja asunut täällä suurimman osan elämääni. Minulla ei ole perhettä, joten lähestyessäni 90 ikävuotta katsoin parhaaksi etsiä sellaisen asumismuodon, missä minusta huolehdittaisiin loppuun asti. Olin kuullut, että muualla Suomessa on sellaisia rauhallisia pieniä asumisyksiköitä, minne voi muuttaa, kun tuntee olonsa kotona turvattomaksi ja yksinäiseksi. En halunnut kuitenkaan muuttaa vieraalle paikkakunnalle ja olisiko se edes mahdollista. Rakastan kotikaupunkiani ja täällä haluan asua.

Ikäystävällisyyden ydinviestejä etsimässä

Ikäystävällisyyden ydinviestejä etsimässä

Iäkkäiden hyvä arki ja mahdollisuus omassa kodissa asumiseen tarvitsee tuekseen asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä. Ikäystävällisten kuntien ja asuinalueiden suunnittelusta puhutaan yhä enemmän, mutta mitä sillä tarkoitetaan. Onko kaikki iäkkäiden hyväksi tehtävä työ ikäystävällisyyttä vai onko ikäystävällisyydellä jokin oma ydin ja sanoma?

Ikääntyvän toimiva koti

Ikääntyvän toimiva koti

Olemme tottuneet nimittämään meitä eläkeikäisiä kansalaisia ikääntyneiksi. Nyt meitä on 1 300 000. Vuonna 2030 lukumäärämme on jo 1 600 000. Ympäristöministeriön asiantuntijat arvioivat kolmentoista vuoden kuluttua maassamme tarvittavan miljoona esteetöntä asuntoa ikääntyneille. Noin 300 000 asuntoa arvioidaan olevan valmiina jo nyt, loput tulisi uudisrakentaa tai saneerata.

Siellä minäkin tahtoisin asua

Siellä minäkin tahtoisin asua

Muistiystävällinen ja ikäystävällinen kunta on hyvä kaikille asukkaille. Siellä yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus nivoutuvat toimivaan ja viihtyisään arkiympäristöön, lähellä oleviin asukkaiden tarpeiden mukaisiin palveluihin ja toimivaan joukkoliikenteeseen.

Viljely juurrutti asukkaat yhteen yli sukupolvien

Viljely juurrutti asukkaat yhteen yli sukupolvien

Yhteisöllisyyspuheessa kiinnitetään paljon huomiota ympäristöön - kuinka tilat ja palvelut sekä niiden saatavuus vastaavat ihmisten tarpeisiin ja luovat vuorovaikutusta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt elollisen ympäristön ja siihen liittyvän toiminnan vaikutus yhteisöllisyyden muodostumiseen.

Arkisto