Siirry sisältöön

Asuminen ja ympäristö

Kuva: Ossi Gustafsson

Kuva: Ossi Gustafsson

Hyvä elinympäristö on esteetön ja viihtyisä

Ikäinstituutti tutkii ikäihmisten asumis- ja viherympäristöjen koettuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä ympäristön merkitystä muistisairaiden ihmisten elämän laadulle ja toimintakyvylle. Olemme mukana monissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä työryhmissä.

Olemme koonneet verkkosivuillemme esimerkkejä ikäystävällisistä liikkumisympäristöistä ja liikuntapuistoistaoissa.

Koulutamme vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisia terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnitteluun ja tavoitteelliseen käyttöön sekä green care -menetelmiin. Asumisen ja ympäristön maksuttomasti ladattavat materiaalit löytyvät verkkokaupastamme.

Kehitämme osallistavin menetelmin liikkumis-, asumis- ja viherympäristöjä sekä vanhustyön ympäristöjä. Asiantuntijuutemme pohjautuu sosiaali- ja ympäristögerontologiaan sekä terveys- ja puutarhatieteisiin.

Tule rakentamaan kanssamme ikä- ja muistiystävillisiä elinympäristöjä!

Erja Rappe vanhempi tutkija, 040 533 7099 tai erja.rappe(at)ikainstituutti.fi

Ympäristöstä lisää terveitä elinvuosia

Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle. Viime vuosina on kehitetty uusia asumisen vaihtoehtoja erityisesti ikääntyneille ihmisille.

Ikääntyneille vihreän ympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla. Vihreys parantaa koettua mielialaa, rauhoittaa, aktivoi aisteja ja ylläpitää luontosuhdetta. Vastustuskyky lisääntyy kun altistuu päivittäin luonnossa eläville mikrobeille. Luontoa ja viherympäristöä kannattaa hyödyntää enemmän oman terveyden ylläpitämiseksi sekä hoitotyössä.

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Lempeä väline toisista välittämiseen

Lempeä väline toisista välittämiseen

Yksinäisyys on koronavuosien jälkeen lisääntynyt. Se on terveydelle haitallisempaa kuin tupakanpoltto. Jättäytymisestä neljän seinän sisälle on liian monelle tullut uusi normaali. Samalla kynnys lähteä tapahtumiin ja ihmisten ilmoille on noussut - monelle ylipääsemättömäksi. Yhdessä kotikulmilla -toiminta on mitä mainiointa, matalankynnyksen toimintaa, johon kutsutaan, käydään jopa henkilökohtaisesti hakemassa talon asukkaita yhteisiin hetkiin.

Asumisen unelmia Tuusulassa

Asumisen unelmia Tuusulassa

Olimmepa nuoria tai vanhoja, on tärkeää puhua asumisen unelmista, toiveista ja tarpeista. Tuusulassa olemme yhdessä ikääntyvien kanssa piirtäneet unelmakoteja, -pihoja ja -asuinalueita, kirjoittaneet niistä ja näytelleet niitä tarinateatterin keinoin. Kahvikupin ääressä on alkanut hahmottua kuva siitä, mitä ikääntyvät toivovat: kunpa ikääntyneenäkin voisi tehdä asumisvalintoja ja elää oman näköistä elämä.

Ennakoi vanhuuden asumistasi

Ennakoi vanhuuden asumistasi

Moni ei tule ajatelleeksi, että jonain päivänä tasapaino heikkenee, kädet eivät nouse ja selkäkin jäykistyy. Asunnon ikäystävällisyys ja esteettömyys ovat avainasemassa kotona selviämisessä. Muistin heikentyessä olisi hyvä, jos ympäristö ei muuttuisi liian oudoksi, siksi muutokset kannattaa tehdä ajoissa!

Ikäturvallisuutta asuinalueille

Ikäturvallisuutta asuinalueille

Asuinalueiden turvallisuus on noussut viime aikoina järkyttävällä tavalla uutisotsikoihin Ukrainan sodan myötä. Ukrainassa ikäihmisten mahdollisuudet liikkua sekä saada ruokaa ja tarvitsemiaan palveluita ovat huonot tai kokonaan menetetty. Moni on kuollut joko sotatoimiin tai niiden seurauksiin. Kaikissa olosuhteissa turvallinen asuinalue on ikäihmisten hyvän arjen edellytys. Vanhetessa toimintakyky vääjäämättä heikkenee. Turvallisella asuinalueella yhteys ympäristöön säilyy eikä elämä kutistu asunnon seinien sisälle.

TaloTsemppariksi kuin varkain

TaloTsemppariksi kuin varkain

Olen toiminut vuosia vapaaehtoisena monissa eri järjestössä ja paikoissa. Jotain tehtäviä on matkan varrella jäänyt pois, mutta aina on tullut uutta tilalle. TaloTsemppari -toimintaa olen tehnyt kaikki nämä vuodet tavalla tai toisella. Luonut askeleita kohti asukkaiden yhteistä tekemistä Havukoskella. Se on sitä, että saadaan ja voidaan olla yhdessä, tehdään jotain kivaa ja nautitaan toisten seurasta. Luodaan tilanteita, joissa viihdytään ja tullaan toisenkin kerran. Kaipaamme turvallista ja miellyttävää ympäristöä, jossa voimme liikkua ja kokea elämyksiä, jotka kannattelevat elämää.

Arkisto