Asuminen ja ympäristö

Kuva: Ossi Gustafsson

Kuva: Ossi Gustafsson

Hyvä elinympäristö on esteetön ja viihtyisä

Ikäinstituutti tutkii ikäihmisten asumis- ja viherympäristöjen koettuja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä ympäristön merkitystä muistisairaiden ihmisten elämän laadulle ja toimintakyvylle. Olemme mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä työryhmissä.

Varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi esittelee liikkumisympäristöjä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet.

Koulutamme vanhus- ja mielenterveystyön ammattilaisia terveyttä edistävien ja kuntouttavien ympäristöjen suunnitteluun ja tavoitteelliseen käyttöön sekä green care -menetelmiin.

Kehitämme osallistavin menetelmin liikkumis-, asumis- ja viherympäristöjä sekä vanhustyön ympäristöjä. Asiantuntijuutemme pohjautuu sosiaali- ja ympäristögerontologiaan sekä terveys- ja puutarhatieteisiin.

Tule rakentamaan kanssamme ikä- ja muistiystävillisiä elinympäristöjä!

Erja Rappe vanhempi tutkija, 040 533 7099 tai erja.rappe(at)ikainstituutti.fi

Kuuntele millainen on hyvä koti vanhuudessa, minkälaisia uusia vaihtoehtoja ja asumismuotoja on tarjolla. Asiantuntijoina Suvi Fried Ikäinstituutista ja Outi Jolanki Tampereen yliopistosta. Toimittajana Riitta Yrjönen, radio Moreeni 6.4.2016

Ympäristöstä lisää terveitä elinvuosia

Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle. Viime vuosina on kehitetty uusia asumisen vaihtoehtoja erityisesti ikääntyneille ihmisille.

Ikääntyneille vihreän ympäristön myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat voimakkaampia ja yhtenäisempiä kuin muilla aikuisilla. Vihreys parantaa koettua mielialaa, rauhoittaa, aktivoi aisteja ja ylläpitää luontosuhdetta. Vastustuskyky lisääntyy kun altistuu päivittäin luonnossa eläville mikrobeille. Luontoa ja viherympäristöä kannattaa hyödyntää enemmän oman terveyden ylläpitämiseksi sekä hoitotyössä.

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Voiko naapurivälittämistä löytyä kaupungeista?

Voiko naapurivälittämistä löytyä kaupungeista?

Olet saattanut joskus kuulla lauseen ”Eihän siellä kaupungissa edes tunneta naapureita”, kun puhutaan yhteisöllisyydestä, välittämisestä ja naapuriavusta. Onko todellakin niin, että kaupungeissa ei juuri naapureita tunneta eikä naapuriapua anneta? Tämä ei pidä paikkaansa ainakaan niissä parissakymmenessä Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa mukana olevassa taloyhtiössä, joiden asukkaisiin ja arkeen olemme tutustuneet vajaan kahden vuoden aikana Helsingissä ja Kotkassa.

Lue lisää

Vanhuksen joulutoive

Vanhuksen joulutoive

”Joulu se on vanhuksellakin. Niin paljon on unohdettuja ihmisiä. Joulu ei ole aina auvoista. Missä on lähimmäisenrakkaus? Tahtoisin kaverin joulusaunaan. Missä on vanhusmyönteisyys? Kuka minua käy katsomassa… Antakaa meille lisää auttavia käsiä. Älkää hyljätkö meitä. Välittäkää! ” (Iloa Arkeen-pysäkin ikääntyneet vuonna 2018)

Lue lisää

Geronomi Elämänotteessa

Geronomi Elämänotteessa

”Onko tämä nyt sitä neljänkympin kriisiä?” Kysymys risteili mielessäni, kun vuosia jatkunut työ markkinointitehtävissä ei enää maistunut, vaan mieli halaji jotain ihan muuta. Matkan varrelle oli mahtunut todella kiinnostavia projekteja ja hyviä yhteistyökumppanuuksia, mutta halusin vielä oppia uutta ja päästä työskentelemään itselleni tärkeiden asioiden parissa. Päätin, että työelämäni toisen puolikkaan haluan edistää ikäihmisten hyvinvointia. Niinpä 18 vuotta valmistumisensa jälkeen tämä markkinointiekonomi lähti uudestaan koulun penkille opiskelemaan geronomiksi.

Lue lisää
Arkisto