Siirry sisältöön

Etäjumppaa kehitettiin 2017–2020

Etäjumppaa kehitettiin 2017–2020

Etäjumppaa kehitettiin Ikäinstituutin Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeessa 2017–2020. Hanketta rahoitti STEA (Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma).

Hankkeen alkaessa tieto iäkkäiden etäjumpan järjestämisestä oli hajanaista. Siksi hankkeen aluksi kartoitettiin, miten iäkkäiden etäjumppaa oli toteutettu Suomessa 2005–2017. Kartoituksessa todettiin muun muassa, että iäkkäille sopivia jumppavideoita tarvitaan ja vapaaehtoisten roolia etäjumpan järjestämisessä on kehitettävä.

Tutustu kartoitukseen

Etäjumppaa pilotoitiin vuosina 2018–2019 seitsemän kunnan kanssa. Kokeiluja jatkettiin vuonna 2020 Eläkeliitto ry:n ja Suomen Kylät ry:n ja niiden jäsenjärjestöjen tuella neljällä alueella.

Piloteissa toteutettiin yhteensä 13 etäjumpparyhmää. Niissä oli mukana yhteensä 107 iäkästä etäjumppaajaa ja 32 vapaaehtoista. Etäjumppaa ohjasivat liikunnan ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

> Uutiskirje 2020: Etäjumppa tuo terveysliikunnan lähelle
> Uutiskirje 2021: Etäjumppa onnistuu järjestöiltä