Siirry sisältöön

Yksinasuvan muistisairaan ihmisen toimijuus arjessa

Elisa Virkolan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin, miten yksinasuvan muistisairaan ihmisen toimijuus rakentuu arjessa. Tutkimuksen aineiston keruu aloitettiin Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -projektissa (2008-2010), josta tutkimukseen rekrytoitiin muistisairauden alkuvaiheessa olevia, kantakaupungin alueella yksinasuvia henkilöitä. Tutkimuksen tavoitteena oli yhtäältä tuottaa tietoa yksinasuvien muistisairaiden ihmisten arkielämästä kaupungissa ja toisaalta lisätä teoreettista tietoa toimijuuden viitekehyksestä sovellettuna muistisairaiden ihmisten arjen tutkimukseen. Kyseessä oli etnografinen tutkimus, jossa tutkija haastatteli muistisairaita ihmisiä ja havainnoi heidän arkeaan osallistumalla erilaisiin rutiineihin ja harrastuksiin. Tämän lisäksi haastateltiin muita merkittäviä toimijoita arjessa. Tutkimuksen tekemistä rahoitti Emil Aaltosen säätiön apuraha.

Tutkimus on Elisa Virkolan väitöstyö Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, sosiaaligerontologian linjalla.

Elisa Virkola: Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja – muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa.
Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 491. University of Jyväskylä 2014.

Väitöstutkimus on luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkiston sivuilla (PDF)