Aktuella projekt

1. 75+ i form utan merkostnad (2015-2017)

2. Vägkost för levnadskonst (2015-2017)

3. Koordination av det nationella åtgärdsprogrammet för motion bland äldre (2013-2015)

4. Mening i ålderdomen – kunskap och redskap för stärkande av de äldres psykiska välbefinnande (2011-2015)

5. Kraft i åren 2 (2010-2015). Se även Kraft i åren sidorna.