Siirry sisältöön

Parempikuntoinen vanhusväestö – elinvoimainen kunta

Hallituksen kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi innosti kuntia ottamaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä vuosina 2017–2018. Eniten kuntia ilmoittautui mukaan johtavan viranhaltijan päätöksellä Kainuusta (88 % kunnista), Pohjois-Savosta (67 %) ja Pirkanmaalta (59 %).

Kärkihankkeessa oli mukana 109 kuntaa, kaikki suuret kunnat Helsingistä Ouluun. Tällä hetkellä 76 % yli 75-vuotiaista iäkkäistä asuu kunnassa, jossa on käytössä Voimaa vanhuuteen -toimintamalli.

Liikuntatoiminta kohdennettiin kotona ilman hoivapalveluita asuville iäkkäille, joilla oli alkavia toimintakyvyn ongelmia ja mahdollisesti pienituloisuutta. Kohderyhmä kattaa noin puolet 75-täyttäneistä, yhteensä 250 000 iäkästä. Ennusteiden mukaan tämä väestömäärä tuplaantuu kahdessakymmenessä vuodessa.

Kärkikunnista 73 ehti ottaa käyttöön vähintään yhden hyvän Voimaa vanhuuteen -käytännön hankkeen aikana, osalla prosessi jatkuu hankekauden yli. Eniten lisättiin iäkkäiden osallistumista toiminnan suunnitteluun liikuntaraadeissa. Uudenlaisella poikkisektorisella yhteistyöllä kasvatettiin myös iäkkäiden liikkumiskyvyn testausta, tehoharjoittelua kuntosalilla ja ulkoilua.

Hyvien käytäntöjen käyttöönotto perustui kunnan liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten sekä järjestöjen vertaisohjaajien osaamisen vahvistamiseen. Kahden vuoden aikana koulutettiin 103 kuntaan terveysliikunnan kouluttajat, yhteensä 435 uuttaa kouluttajaa. Lisäksi koulutettiin 560 uutta vertaisohjaajaa tukea tarvitsevien iäkkäiden ulkoiluystäviksi tai kuntosalikavereiksi.

Kärkikuntien kokemusten mukaan Voimaa vanhuuteen -hyvät käytännöt lisäsivät kuntapäättäjien tietoisuutta ja antoivat tukea päätöksentekoon.

Kaikkien Voimaa vanhuuteen -kuntien työn tueksi on perustettu 14 maakunnallista oppimisverkostoa, jotka peittävät koko Manner-Suomen. Oppimisverkostoissa vahvistetaan hyvien terveysliikunnan käytäntöjen juurtumista, uusia innovaatioita ja yhdyspintapalveluja kunnan ja maakunnan välillä.

Voimaa vanhuuteen -kärkikunnista

  • 92 % onnistui tavoittamaan oikean kohderyhmän vähintään kohtuullisesti
  • 84 % mielestä hyvien käytäntöjen juurtumista edisti eniten poikkisektorinen yhteistyö
  • 55 % ehti juurruttamaan hyvät käytännöt pysyvään käyttöön
  • 38 % mielestä parhaiten ikäihmisten terveysliikuntaa lisäsi vertaisohjattu liikuntatoiminta

(Lähde: Kärkikuntien itsearviointikysely, n=64)

Lisätietoa Voimaa vanhuuteen -toimintamallista www.voimaavanhuuteen.fi

Katso asiantuntijavideo Iloa ja elinvoimaa liikunnasta

Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti, hallituksen terveyden edistämisen kärkihanke.

Mukana_K+ñrkihankkeessa_tunnukset_FI_lila_5757