Iästä ja elämästä -blogi

Suuret ikäluokat haastavat liikuntakulttuurin

Suuret ikäluokat haastavat liikuntakulttuurin

Ikäihmiset muodostavat hyvin heterogeenisen joukon. Mukana on hyväkuntoisia, koko elämänsä liikkuneita ja terveitä senioreita, joilla on myös kulutusvoimaa kasvaneiden tulo- ja varallisuustasojen myötä. Mukana on myös paljon pitkäaikais- ja muistisairaita sekä aikaisempaa enemmän yksinäisiä. Turvattomuutta kokee lähes joka kymmenes. Miten liikuntaa ja liikunnan palveluita osataan tarjota tai tuottaa mahdollisimman monelle?

Lue lisää
Arkisto

Facebook

Facebook

Videot

Youtube

Reducing Old-Age Social Exclusion – ROSEnet Policy brief
Lisää videoita