Siirry sisältöön

Varttuneiden lähiliikuntapaikat

Hankkeen päämääränä oli toimintakykyinen vanhuus edistämällä palvelutalojen piha-alueiden sekä lähipuistojen ja reittien suunnittelua ja rakentamista iäkkäiden lähiliikuntapaikoiksi. Hankkeen tavoitteena oli koota tietoa erilaisista iäkkäille ja liikkumisrajoitteisille ihmisille toteutetuista lähiliikuntapaikoista Suomessa ja muissa maissa sekä jakaa tietoa siitä hyötyville tahoille. Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan Suomi näyttäytyy esimerkkimaana, koska meillä on vuonna 2012 avattu internetsivusto aiheesta, johon on kerätty kattavasti tietoa iäkkäiden lähiliikuntapaikoista. Hankkeessa kerättiin vuonna 2013 lähiliikuntapaikkojen käyttäjäkokemuksia suunnittelun tueksi. Käyttäjäkokemuksia kartoitettiin haastatteluilla kahdessa kunnassa, jotka valittiin varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi -sivustoon kerättyjen valmiiden esimerkkikuntien joukosta. Sivusto suljettiin vuonna 2021 ja päivitetty sisältö siirrettiin Ikäinstituutin verkkosivuille – Ikäystävälliset liikkumisympäristöt.