Siirry sisältöön

Kansainvälinen toiminta

Senioritanssin kansainvälisyydestä kertovat eri maista kotoisin olevat tanssit sekä niihin liittyvä musiikki. Suomeen senioritanssi on tuotu Saksasta, jossa senioritanssia edistää valtakunnallinen liitto nimeltään Bundesverband Seniorentanz e.V. (www.seniorentanz.de). Ikäinstituutin ja Finlands Seniordansförbund rf:n yhdessä luoma ohjaajien koulutusjärjestelmä noudattaa varsin tarkkaan saksalaista mallia.

Kansainväliset senioritanssiohjaajien tapaamiset (ISDC)

Ikäinstituutilla on edustus sekä ISDC:ssä (International Seniordance Commité) että NT:ssä (Nordisk Träff Commité). Molemmat toimielimet järjestävät joka kolmas vuosi jäsenmaiden kesken kongressin, jossa kehittämistyön ohella tuotetaan yhteiseurooppalainen senioritanssiaineisto kouluttajille. Sen myötä uudet tanssit leviävät kaikkiin jäsenmaihin ja mahdollistavat yhteiset tanssitapahtumat.

Yhteistä tanssimateriaalia on koottu jo vuodesta 1983 kansainvälisissä ohjaajatapaamisissa, joista käytetään lyhennystä ISDC (=International Senior Dance Congress). Tapana on ollut, että kukin maa opettaa tapahtumissa 2-4 uutta tanssia ja niiden perusteella tuotetaan yhteinen materiaali ja koulutusohjelma.

Finlands Seniordansförbund rf on osallistunut näihin tapaamisiin vuodesta 1987 sekä Ikäinstituutti ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry vuodesta 2001. Kullakin maalla on ollut oma osallistumiskiintiönsä (n. 20 ohjaajaa tai kouluttajaa). Tapaamisia on järjestetty aluksi kahden vuoden ja myöhemmin kolmen vuoden välein seuraavissa maissa:
• Saksa 1987
• Itävalta 1989
• Tanska 1991
• Belgia 1993
• Hollanti 1995
• Ruotsi 1998
• Sveitsi 2001
• Tanska 2004
• Saksa 2007
• Ranska 2010
• Suomi 2013
• Itävalta 2016
• Norja 2019
• Ranska 2023

Pohjoismaiset senioritanssiohjaajien tapaamiset (NT)

Pohjoismaat ovat harrastaneet myös keskinäistä yhteistyötä senioritanssin alueella tuodakseen esiin omaa erityisluonnettaan. Pohjoismaisia ohjaajatapaamisia on järjestetty nimellä Nordisk Träff vuodesta 1994 kolmen vuoden välein.

Pohjoismaissa toimivat seuraavat senioritanssiliitot:
• Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry (1997) www.senioritanssi.fi
• Finlands Seniordansförbund rf (1985) www.seniordans.fi
• Landsforeningen Dansk Seniordans (1986) www.danskseniordans.dk
• Svenska Seniordansledarförbundet (1989) www.seniordans.se
• Forbundet Seniordans i Norge (1994) www.seniordans.no

Kunkin maan osallistujakiintiö on ollut noin 25. Ikäinstituutti ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry ovat olleet mukana pohjoismaisissa tapaamisissa vuodesta 2003 ja Finlands Seniordansförbund rf niin kauan kuin niitä on järjestetty:
• Suomi (Ahvenanmaa) 1994
• Tanska 1997
• Norja 2000
• Ruotsi 2003
• Suomi, (Turku) 2006
• Tanska 2009
• Norja 2012
• Ruotsi 2015
• Suomi 2018
• Tulossa Tanska 2024