Siirry sisältöön

Strategia

 

Strategia vuosille 2019-2022

Missio: Ikäinstituutti innostaa ja rakentaa ratkaisuja hyvään vanhuuteen

Motto: Voimaa vanhuuteen – voimaa vanhuudesta

Visio: Ikäinstituutti on tunnettu kumppani, joka rakentaa vaikuttavia ja osallistavia ratkaisuja voimavaraiseen ikääntymiseen ja vanhuuteen.

 

Keskeiset arvot toiminnassa

  • Vanhuus on yksilöllisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Se tarkoittaa iäkkäiden elämänkokemusta voimavarana, selviytymiskeinoja muutoksissa, vanhuudessa haavoittuvuutta ja tarvitsevuutta sekä elämän rajallisuutta. Toimintaan arvo heijastuu herkkyytenä kuulla voimavaraisuuden, haavoittuvuuden ja elämänkokemuksen viestejä ja viedä niitä ikääntymisestä käytävään keskusteluun. Ennakoivalla toimintaotteella iäkkäiden elämänkokemuksen voima ja voimavaraisuus tulevat näkyviksi ja samalla hyödyksi koko yhteiskunnassa.
  • Ihmisarvo ja yhdenvertainen oikeus hyvään vanhuuteen. Arvon mukainen toiminta vaatii kykyä hahmottaa eriarvoisuutta ikäryhmän sisällä, ikäryhmien kesken sekä vähemmistöjen asemaa vanhuudessa. Keskeistä on löytää keinoja voimavaraistaa niitä iäkkäitä ihmisiä, joilla on ongelmia toimintakyvyssä, terveydessä, sosiaalisessa tilanteessa tai pienituloisuutta. Toisaalta toiminnan sisällön ja toteutustavan on puhuteltava myös voimavaraisia iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osaamisensa jakamisesta ja kartoittamisesta vapaaehtois- ja vertaistoiminnassa. Toimintaa on kehitettävä erilaisissa tilanteissa olevien ja eri taustoista tulevien iäkkäiden ihmisten kanssa.
  • Monipuolinen asiantuntijuus ja kumppanuus ovat keskeisiä arvoja sekä Ikäinstituutin menestystekijöitä hyvän vanhuuden edistämisessä.

Strategiset tavoitteet  2019-2022

Ikäinstituutti on valtakunnallisesti tunnettu hyvän ikääntymisen edistäjä ja toiminnan pitkän aikavälin päämääriä ovat

  1. Kaikilla iäkkäillä ihmisillä on mahdollisuus liikkua ja harrastaa heille sopivaa liikuntaa oman hyvinvointinsa kannalta riittävästi.
  2. Mielen hyvinvointi kuuluu kaikille iäkkäille ja välineitä sen vahvistamiseen on helposti saatavilla.
  3. Tutkittua tietoa ja ratkaisuja osallisuuden vahvistamiseksi sekä ikäystävällisten ympäristöjen kehittämiseksi on kaikkien sovellettavissa.