Siirry sisältöön

Strategia

Strategia vuosille 2023-2026

Missio: Rakennamme innostavia ratkaisuja hyvään vanhenemiseen.

Visio: Iäkkäiden voimavarat tunnistava ja osallisuuden mahdollistava yhteiskunta.

Kohdennamme työmme

iäkkäiden parissa työskenteleville ammattilaisille, vapaaehtoisille ja läheisille.

Toimintamme suuntautuu pääsääntöisesti kotona asuviin ikääntyneisiin, joilla on toimintakyvyn pulmia tai jotka ovat haasteellisessa elämäntilanteessa tai nivelkohdassa.

 Työmme ydin

on kehittämistyö, jota tukee koulutus, viestintä, tutkimus ja vaikuttamistyö. Rakennamme vaikuttavia ja innostavia toimintamalleja hyvään vanhenemiseen ja elämän muutos- ja nivelkohtiin ikääntyessä. Työskentelemme kunta- ja järjestökumppaneiden kanssa mentoroivalla ja valmentavalla otteella.

 Koulutuksemme edistää tietotaidon vahvistumista sekä hyvien toimintamallien leviämistä ja juurtumista. Ikäinstituutin fasilitoimat oppimis- ja kouluttajaverkostot mahdollistavat valtakunnallisen kattavuuden sekä alueellisen ja paikallisen kehittämisen.

 Tutkimuksemme on järjestölähtöistä ja soveltavaa, joka osaltaan varmistaa kehittämistyön vaikuttavuuden. Hyödynnämme osaamistamme vertaistutkijuudesta.

 Vaikuttamistyössämme tarjoamme tutkittua tietoa ja hyviä toimintamalleja iäkkäiden toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseen.

 Viestimme monikanavaisesti tehden tunnetuksi kehittämistyömme tuloksia sekä rakennamme voimavaraista kuvaa ikääntymisestä.