Siirry sisältöön

Kaiteet ja aidat

Portaiden, luiskien ja ympäristön jyrkissä kohdissa olevien reittien kaiteet parantavat turvallisuutta. Ne antavat lisätukea ja ohjausta sekä estävät kompastumis- ja putoamisvaaratilanteiden syntymistä.

  • On suositeltavaa sijoittaa kaiteet reittien molemmille puolille, koska toimintarajoitteet voivat olla ihmisillä eripuolilla kehoa. Kaiteiden jatkuvuus on tärkeää niin, että kulkija voi suunnitella reittinsä voimiensa mukaan.
  • Kaiteiden tulee olla rakenteiltaan yksinkertaisia ja käsijohteen helposti tartuttava. Ulokkeet ja monimutkaiset rakenteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita liikkumisrajoitteisille ja heikkonäköisille henkilöille.
  • Sileät, puiset kaiteet tuntuvat käteen lämpöisemmiltä kuin metalliset.
  • Kaiteiden rakenteet eivät saa kaventaa kulkuväylien leveyttä.
  • Käsijohteita on hyvä sijoittaa kahdelle eri korkeudelle, jolloin lyhyet henkilöt ja pyörätuolinkäyttäjät voivat tukeutua kaiteisiin.
  • Kaiteiden tulee olla ympäristöstään erottuvia. Kaiteisiin integroitu valaistus parantaa käyttöturvallisuutta.
  • Aitojen merkitys korostuu etenkin muistisairaiden ympäristöissä mutta niiden avulla voidaan vähentää ulkopuolisia häiriötekijöitä.

Kaiteiden ja käsijohteiden mitoituksesta ja suunnittelusta löytyy tietoa seuraavista linkeistä:

Kaiteet

Käsijohteet