Siirry sisältöön

Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke

Vanhustyön keskusliiton vetämän hankkeen (2011-2013) päätavoitteena oli psykososiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen sekä erityisesti iäkkäiden ihmisten syrjäytymisen vähentäminen lisäämällä ja tiivistämällä sukupolvien välistä dialogia. Tähän liittyi tiedon hankkiminen ihmisten elämänkulkua ja sukupolvien suhteita koskevista käsityksistä, keskustelun herättäminen ikäpolvien välisistä jännitteistä ja yhteisen toiminnan mahdollisuuksista sekä aihepiiriin liittyvän toiminnan innostaminen.

Ikäinstituutin osahankkeessa keskityttiin erityisesti miesten ja vapaaehtoistoimijoiden tutkimiseen. Tutkimuskysymyksinä oli mm: miten eri ikäpolviin kuuluvat ihmiset jäsentävät elämänkulkua, omaa elämänvaihetta ja suhteitaan toisenikäisiin ihmisiin; millaiset kokemukset yhdistävät/erottavat eri ikäisiä ihmisiä jälkimodernissa yhteiskunnassa; ja millaisia jännitteitä ja eroja tasoittavia tekijöitä ikäpolvien välillä on, mihin suuntaan ne ovat kehittymässä ja mitä seuraamuksia tällä on. Osahankkeen tutkijoina Ikäinstituutissa toimivat Pertti Pohjolainen ja Arto Tiihonen.

Julkaisuja

Saarenheimo M (2014, toim.) Ikäpolvien taju – elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa. Tekijät Saarenheimo M, Pietilä M, Tiihonen A, Pohjolainen P, Maununaho S, Rantakari S, Aarninsalo L. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. (Ikäpolvien taju)

Saarenheimo M (2014, toim.) Neljän polven treffit. Ikäpolvitoiminnan opas. Tekijät Saarenheimo M, Pietilä M, Tiihonen A, Pohjolainen P, Maununaho S, Rantakari S, Aarninsalo L. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. (www.vtkl.fi/fin/sahkoiset_julkaisut/)