Siirry sisältöön

Mielen Voimaa-opas

Tammikuussa 2013 julkaistu Mielen Voimaa -opas valottaa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen mahdollisuuksia ja esittelee näkökulmia, joiden valossa omaa ikääntymistään voi tarkastella. Mahdollisuudet mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen löytyvät omasta itsestä, valinnanmahdollisuuksien tunnistamisesta ja vastuullisista valinnoista.
Ikääntyminen ja vanhuus haastavat tarkastelemaan mielen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, sillä tähän elämänvaiheeseen liittyy usein elämänmuutoksia, toimintakyvyn heikentymistä, sairauksia ja erilaisia menetyksiä. Osalle muutokset ja menetykset voivat aiheuttaa epävarmuutta, pelkoa ja hämmennystä. Toisaalta ikääntyessä elämänkokemus kasvaa, ja sen myötä syntyy voimavaroja kohdata menetyksiä ja muutoksia. Suurin osa ikääntyneistä voi hyvin ja kohtaa ikääntymisen luonnollisena osana elämänkulkua.

Ikääntyvät ihmiset ovat kiinnostuneita mielen hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä sen vahvistamisen mahdollisuuksista. Mielen hyvinvointia on mahdollista vahvistaa etsimällä arjesta tarkoituksellisuuden tunnetta tuottavia asioita. Mahdollisuus valita suhtautumistapansa itseensä, ikääntymiseen, muihin ihmisiin ja erilaisiin elämäntapahtumiin on arvokas mielen voimavara ikääntyessä.

Mielen Voimaa -opas virittää toivoa ja vahvistaa myönteistä tapaa katsoa elämää ja ikääntymistä. Logoterapia tuo oppaaseen elämäntaitoa vahvistavaa filosofiaa, joka valaisee uusia näkökulmia mielen hyvinvointiin ja rohkaisee ikääntyviä ihmisiä huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Ikääntyneet ihmiset ovat olleet mukana oppaan kirjoittamisen eri vaiheissa: jakamassa kokemuksiaan ja ajatuksiaan, arvioimassa sisältöä ja koelukemassa oppaan käsikirjoitusta.

Mielen Voimaa -opas PDF-muodossa