Siirry sisältöön

Elämänote-ohjelma

Vahva ote elämään!

Elämänote-ohjelman päätösseminaari järjestettiin 27.10.2021. Seminaarin ohjelma ja osa esityksistä löytyvät sivulta: https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/elamanote-seminaari/

Elämänote on ikäihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä ohjelma, johon kuuluu 20 hanketta sekä Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n yhteinen koordinaatiohanke. Ohjelmaan kuuluvien hankkeiden yhteinen tavoite on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Elämänote-ohjelman toimintakauden tavoitteet, tapahtumat ja tulokset koostava kirja on ilmestynyt lokakuussa 2021 ja luettavissa sähköisenä versiona (saavutettava pdf-tiedosto).

Koordinaatiohanke rakentaa hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, edistää hyvien toimintamallien leviämistä, järjestää koulutuksia ja tukee hanketyöntekijöitä sekä viestii ohjelman teemoista ja hyvistä ratkaisuista. Lisäksi ohjelmassa tehdään arvioivaa tutkimusta ja toteutetaan laadullinen seurantatutkimus, jossa koulutetaan iäkkäitä tiedonkerääjiksi. STEA tukee ohjelman hankkeita Veikkauksen varoin. Elämänote-ohjelma jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Hankkeiden työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi ohjelman järjestöt yhdessä:

 • Löytävät avun tai tuen tarpeessa olevia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana järjestötoiminnassa tai jotka ovat jääneet tavoittamatta.
 • Kehittävät ja ottavat käyttöön uusia toimintatapoja, jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista ja vahvistavat heidän osallisuuttaan.
 • Levittävät hyväksi havaittuja toimintamalleja alueille, joissa teemaan liittyvää järjestötyötä ei ole aiemmin tehty.
 • Lisäävät yleistä tietoisuutta ohjelman teemoista ja järjestöjen tarjoamasta tuesta iäkkäille.

Tutustu Elämänote-ohjelman hankkeisiin

Elämänote-ohjelman koordinaatiotiimi

 • Lea Stenberg, koordinaattori, puh. 050 323 5533, etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
 • Vesa Kuittinen, viestintäsuunnittelija, puh. 040 548 1738, etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
 • Leena Ripatti, sihteeri, puh. 040 630 3055, etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
 • Hanna-Kaisa Hoppania, tutkija (työsuhde päättynyt)
 • Heli Väisänen, suunnittelija (työsuhde päättynyt)
 • Ulla Pohjanmaa, suunnittelija (työsuhde päättynyt)

Seuraa Ikäinstituuttia ja Vallia sosiaalisessa mediassa, niin pysyt ajan tasalla alan ajankohtaisista aiheista, koulutuksista ja tapahtumista. Twitteristä löydät Elämänote-verkoston uutisia tunnisteella: #elämänote

Elämänote-ohjelma Innokylässä: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/elamanote-ohjelma

Elämänote-ohjelman ohjausryhmä

 • Puheenjohtaja Viveca Hagmark, Folkhälsan
 • Jyrki Jyrkämä, prof. emeritus
 • Vappu Taipale, professori
 • Jukka Salminen, järjestöneuvos
 • Anna-Maria Isola, tutkimuspäällikkö, THL
 • Satu Aalto, projektipäällikkö, Diakonissalaitos SenioriVamos
 • Elina Varjonen, toiminnanjohtaja, Kansalaisareena
 • Anna Haverinen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto
 • Anni Vilkko, dosentti, HY
 • Tiina Merikanto, toimittaja, YLE
 • Virpi Dufva, toiminnanjohtaja, Valli ry
 • Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö, Valli ry
 • Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti
 • Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti
 • Lea Stenberg, koordinaattori, Ikäinstituutti

Elämänote-raati

Viidestä eri puolilla Suomea asuvasta iäkkäästä koostuva Elämänote-raati toimii Elämänote-ohjelman tukena. Raati antaa koordinaatiolle ja hankkeille neuvoja ja palautetta sekä nostaa iäkkäiden ääntä kuuluviin.

Elämänote-raadin jäsenet:

Elämänote-raati verkostopäivillä

 • Marja-Leena Timonen, Oulu
 • Maija Jaakkola-Angervuori, Turku
 • Erkki Poikolainen, Jyväskylä
 • Marita Riihinen, Kerava
 • Kari Itkonen, Tampere