Mielipakista elämänvoimaa!

Mielen hyvinvointi voimaksi ikäihmisten elämänhaasteisiin –hankkeessa (2017-2018) rakennetaan hyvää  arkea ikäihmisille haasteiden ja muuttuvien tilanteiden keskellä.

Hankkeessa vahvistetaan terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta haasteellisissa tilanteissa elävien ikäihmisten ja heidän omaistensa mielen hyvinvoinnin taitoja. Hankkeessa levitetään ja juurrutetaan uusia välineitä kansanterveysjärjestöille tukemaan ikäihmisten mielen hyvinvointia.

Hankkeessa tuotetaan tietoa ja ideoita sisältävä Mielen hyvinvoinnin taskukirja.  Siinä myös kootaan monipuolinen Mielipakkivälineistö, jota hankkeen kumppanijärjestöt soveltavat omaan toimintaansa. Välineet johdattelevat rakentamaan mielen voimavaroja, hyödyntämään luonnon ja viherympäristön voimaa sekä ammentamaan iloa elämään liikunnasta.  Hankkeessa valmennetaan ohjaajia välineistön käyttöön.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Sydänliitto ry.

Hanke toteutetaan Terveyden edistämisen määrärahalla (STM/THL).

Mielen hyvinvointi voimaksi ikäihmisten elämänhaasteisiin yhteyshenkilöt

suunnittelija Stina Fågel
040 703 0312 tai stina.fagel(at)ikainstituutti.fi

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen
050 5502312 tai sirkkaliisa.heimonen(at)ikainstituutti.fi