Siirry sisältöön

Vastuutahot

Suomessa senioritanssin koulutuksesta vastaavat Ikäinstituutti (suomenkielinen) ja Finlands Seniordansförbund rf (ruotsinkielinen). Senioritanssitoiminnan kehityksestä, harrastustoiminnan edistämisestä ja viestinnästä vastaavat yhdessä

• Ikäinstituutti
• Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry www.senioritanssi.fi
• Finlands Seniordansförbund rf www.seniordans.fi

Kolme tahoa vastuussa toiminnasta

Senioritanssi sai alkunsa 1970-luvun Saksassa. Suomeen senioritanssin toi Margareta Grigorkoff. Suomenruotsalaiset tanssinharrastajat perustivat vuonna 1985 yhdistyksen Seniordansledarna i Finland rf (nyk. Finlands Seniordansförbund rf). Yhdistys aloitti säännöllisen ruotsinkielisen ohjaajakoulutuksen.

Ruotsinkielisen liiton yhteistyökumppaniksi ryhtyi vuonna 1985 Kuntokallio-Säätiön Ikäinstituutti, jonka toiminnan osana on ikääntyneiden liikunnan kehittäminen. Ikäinstituutti otti Elina Karvisen johdolla vastuulleen senioritanssin kehittämisen ja suomenkielisen ohjaajakoulutuksen.

Suomenkielisen harrastustoiminnan tueksi perustettiin vuonna 1997 Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto r y, johon tanssijat ja ohjaajat voivat liittyä. Liiton tehtävänä on edistää senioritanssin harrastamista Suomessa.

Edellä mainitut kolme organisaatiota toimivat tiiviissä yhteistyössä kansallisen ja kansainvälisen senioritanssitoiminnan kehittämiseksi. Yhdessä tuotetaan uusia toiminnan sisältöjä ja tanssiohjeita, tutustutaan eri maiden tanssikulttuureihin, pohditaan ikäihmisten tanssinohjauksen erityiskysymyksiä sekä syvennytään musiikin käyttöön senioritanssissa.

Kehittämistyötä tehdään myös koulutusjärjestelmän ja paikallisen senioritanssitoiminnan vakiinnuttamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Lisäksi on aloitettu järjestelmällinen senioritanssin sovellustyö erityisryhmiä varten useiden järjestöjen kanssa. Erityisryhmiin kuuluvat esimerkiksi liikunta- ja aistivammaiset sekä kehitysvammaiset henkilöt. Senioritanssia on sovellettu myös lapsille.

Ikäinstituutti

• Tukee senioritanssin kehittymistä osana ikäihmisten terveyden edistämistä ja terveysliikuntatyötä
• Tuottaa ja välittää senioritanssin oppimateriaalia
• Kouluttaa suomenkielisiä senioritanssin ohjaajia ja kouluttajia
• Pitää yllä aluekouluttajaverkostoa
• Koordinoi aluekehittäjäverkostoa yhteistyössä senioritanssiliiton kanssa
• Edustaa pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa senioritanssikomiteoissa
• Toteuttaa kartoituksia ja kehittämishankkeita

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry

• Aktivoi jäseniään vapaaseen kansalaistoimintaan
• Vauhdittaa uusien tanssien kehittymistä
• Kannustaa paikallisten yhdistysten perustamisessa
• Ylläpitää jäsenrekisteriä
• Julkaisee Senioritanssilehteä
• Osallistuu pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin senioritanssitapahtumiin

Finlands Seniordansförbund rf

• Kouluttaa ruotsinkielisiä senioritanssin ohjaajia ja kouluttajia
• Vastaa ruotsinkielisestä senioritanssitoiminnasta ja sen kehittymisestä