Siirry sisältöön

Elämäntaidon eväät -hanke

Tietoa, tukea ja toimintaa ikäihmisten mielenhyvinvoinnin hyväksi

Mielen hyvinvoinnilla on keskeinen merkitys hyvän vanhuuden kannalta. Ikäinstituutin Elämäntaidon eväät -hanke (RAY/STEA 2015-2017) välitti tietoa ikäihmisten mielen hyvinvoinnista ja kehitti yhdessä heidän kanssaan välineitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanke toi esiin ikäihmisten elämänkokemuksen voiman ja rikkaat elämäntaidot sekä haastoi ja rohkaisi konkreettisiin tekoihin mielen hyvinvoinnin puolesta.

Elämäntaidon eväät -hanke tähtäsi tiedon levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen ja kehitti uutta mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa. Ikäihmisten elämänkokemuksia nostettiin esiin Elämäntaidot esiin -kampanjalla 14.2.-14.4.2016 ja toisen kerran 14.2.-14.3.2018.

Elämäntaitojen levittämistä toteutettiin myös tilaisuuksien sarjalla neljällä eri paikkakunnalla. Tilaisuuksien tavoitteena oli välittää tietoa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen mahdollisuuksista ja nostaa esiin ikääntyvän väestön vahvuuksia elämäntaitojen näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa ja siihen sopivia mielen hyvinvoinnin vahvistamisen välineitä yhdessä iäkkäiden ihmisten kanssa.

Myönteisen asennoitumisen merkitys, voimavarojen ja vahvuuksien esiin nostamisen tärkeys sekä taitojen hyödyntämisen mahdollisuudet jäsensivät Elämäntaidot esiin -hankkeen työtä. Ikäihmisten näkemysten kuunteleminen tarjosi hankkeelle keskeisen voimavaran. Mielen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja vahvistamisesta sekä elämäntaitojen tarkastelusta hyötyvät kaikki!

Elämäntaidon eväät -hankkeella oli vahva pohja Ikäinstituutin Vanhuuden Mieli ja Läheisestä omaishoitajaksi -hankkeissa (RAY 2012-2015). Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Kampin palvelukeskus, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, GeroCenter, Suomen Mielenterveysseura sekä Oulun seudun Muistiyhdistys ry.

Hankkeen seurantaryhmään kuuluivat Marja Tuomi Omaishoitajat ja läheiset -liitosta, Jyrki Rinta-Jouppi Mielenterveyden Keskusliitosta, Riitta Kauppila Kampin palvelukeskuksesta sekä Tarja Heiskanen.

Hankkeen yhteyshenkilö

projektipäällikkö Sirkkaliisa Heimonen, 050 550 2312

 

Elämäntaidon eväät -hanke kuului Eloisa ikä -ohjelmaan.