Elämäntaidon eväät -hanke

Tietoa, tukea ja toimintaa ikäihmisten mielenhyvinvoinnin hyväksi

Mielen hyvinvoinnilla on keskeinen merkitys hyvän vanhuuden kannalta. Ikäinstituutin Elämäntaidon eväät -hanke (RAY/STEA 2015-2017) välittää tietoa ikäihmisten mielen hyvinvoinnista ja kehittää yhdessä heidän kanssaan välineitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanke tuo esiin ikäihmisten elämänkokemuksen voiman ja rikkaat elämäntaidot sekä haastaa ja rohkaisee konkreettisiin tekoihin mielen hyvinvoinnin puolesta.

Elämäntaidon eväät -hanke tähtää tiedon levittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen ja kehittää uutta mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa. Ikäihmisten elämänkokemuksia on nostettu esiin Elämäntaidot esiin -kampanjalla 14.2.-14.4.2016 ja toisen kerran 14.2.-14.3.2018.

Elämäntaitojen levittämistä on toteutettu myös tilaisuuksien sarjalla neljällä eri paikkakunnalla. Tilaisuuksien tavoitteena on välittää tietoa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen mahdollisuuksista ja nostaa esiin ikääntyvän väestön vahvuuksia elämäntaitojen näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa ja siihen sopivia mielen hyvinvoinnin vahvistamisen välineitä yhdessä iäkkäiden ihmisten kanssa. Toiminta pilotoitiin lukuvuonna 2016-2017.

Myönteisen asennoitumisen merkitys, voimavarojen ja vahvuuksien esiin nostamisen tärkeys sekä taitojen hyödyntämisen mahdollisuudet jäsentävät Elämäntaidot esiin -hankkeen työtä. Ikäihmisten näkemysten kuunteleminen tarjoaa hankkeelle keskeisen voimavaran. Mielen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja vahvistamisesta sekä elämäntaitojen tarkastelusta hyötyvät kaikki!

Elämäntaidon eväät -hankkeella on vahva pohja Ikäinstituutin Vanhuuden Mieli ja Läheisestä omaishoitajaksi -hankkeissa (RAY 2012-2015). Tutustu myös näiden hankkeiden julkaisuihin. Uuden hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kampin palvelukeskus, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, GeroCenter, Suomen Mielenterveysseura sekä Oulun seudun Muistiyhdistys ry.

Hankkeen seurantaryhmään kuuluvat Marja Tuomi Omaishoitajat ja läheiset -liitosta, Jyrki Rinta-Jouppi Mielenterveyden Keskusliitosta, Riitta Kauppila Kampin palvelukeskuksesta sekä Tarja Heiskanen.

Hankkeen yhteyshenkilöt

hankekoordinaattori Ilka Haarni, 0400 905 404
projektipäällikkö Sirkkaliisa Heimonen, 050 550 2312

 

Elämäntaidon eväät -hanke kuuluu Eloisa ikä -ohjelmaan.