Siirry sisältöön

Hälsofrämjande fysisk aktivitet

Kuva: Ossi Gustafsson

Kuva: Ossi Gustafsson

Vi har målmedvetet arbetat för att främja träning och fysisk aktivitet bland äldre samt äldres hälsa och möjligheter att röra sig utomhus. Olika träningsprogram riktar sig till handledare eller till dem som tränar professionella och kamratinstruktörer. Träningsprogrammen ger dem kunskap och färdigheter att tillämpa i praktiken.

Vår verksamhet baserar sig på nationellt nätverksarbete. Inom programmet Kraft i åren är handledning av aktörer i kommunerna det centrala. Aktiviteterna är organiserade i samarbete mellan tredje sektorn och den offentliga sektorn. Målet är att implementera de goda hälsomotionsförfaranden som utvecklats i programmet: motionshandledning, handledd styrke- och balansträning, möjligheter till daglig träning och utomhusmotion.

Daglig rörelse är livsviktigt för äldre personer och behovet att röra sig ute kvarstår t.o.m. vid sänkt funktionsförmåga. Förena er med oss för att främja ett rörligt åldrande!

Pirjo Kalmari, 040 596 8798, pirjo.kalmari@ikainstituutti.fi