Siirry sisältöön

ASUVA – Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus

Valtioneuvoston kanslian rahoittama Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus -tutkimus- ja kehittämishanke ASUVA (6/2016 – 5/2017) kartoitti kotimaisia ja kansainvälisiä asumisen ja asuinalueiden kehittämisen ratkaisuja.

Kartoitimme

  • yhteisöllisyyttä edistäviä malleja
  • yhteisöllisyyden yhteyksiä asukkaiden koettuun hyvinvointiin ja osallistumismahdollisuuksiin yhteisössä
  • vastaavatko mallit asukkaiden avun ja palveluiden tarpeeseen

Hankkeessa koottiin tietoa hyvistä asumisen malleista viranomaisten, päätöksentekijöiden, kansalaisten sekä asumisen ja palveluiden parissa työskentelevien käyttöön.

Tutkimus- ja selvityshanketta johti Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja muut konsortiokumppanit olivat Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti sekä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Tutkimus- ja kehittämishanke sai rahoituksensa Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoituksesta.

Ohjausryhmässä olivat edustettuina Ympäristöministeriö, Valtiovarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Raija Hynynen, Ympäristöministeriö.

Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus -julkaisu, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017

Asumisen yhteisöllisyydestä hyvinvointia iäkkäälle, Policy Brief 9/2017

Hankkeen johtaja:
Outi Jolanki, Tampereen yliopisto

Hankekoordinaattori:
Outi Teittinen, GeroCenter, Jyväskylä

Lisätietoja:

Erja Rappe, puh. 040 533 7099
Jere Rajaniemi, puh. 040 122 1613
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
Ikäinstituutti, Helsinki