Siirry sisältöön

Kiteytyksiä hankkeessa opitusta

Hankkeessa on mielen hyvinvoinnin tarkastelun lähtökohdiksi otettu psyykkisen hyvinvoinnin ulottuvuudet (Ryff 1989). Itsensä ja oman elämänsä hyväksyminen, autonomia, elämän tarkoitus, ympäristön hallinta, mielekäs tekeminen ja positiiviset suhteet muihin kannattelevat mielen hyvinvointia. Mielen hyvinvointi on hyvin yksilöllinen kokemus. Jokaisen ikäihmisen yksilöllinen kokemus on tärkeä ja arvokas.

Kiteytyksiä hankkeessa opitusta

  • Elämänkokemus on mielen hyvinvoinnin peruskivi ja voimavara.
  • Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen keinoja kertyy elämänkokemuksen myötä.
  • Mielen hyvinvointia on mahdollista kokea elämäntilanteen haasteellisuudesta riippumatta.
  • Haavoittuvuus ja haasteelliset elämäntilanteet voivat johtaa oppimiseen, kasvuun ja vahvistumiseen.
  • Haavoittuvuus ja voimavarat ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ja nämä yhteydet rikastuvat elämänkokemuksista ja taitojen oppimisesta.
  • Omien voimavarojen tunnistamiseen liittyy usein vaikeuksista selviytymisen kuvaus.
  • Iäkkään ihmisen voimavaroista merkittävimpiä ovat eletty elämä ja sen myötä kertyneet lukuisat elämänkokemukset.

Ryff C D (1989) Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology 57, 1069-1081.