Siirry sisältöön

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin

Ikäinstituutin ja Sosiaalitaidon Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa (2021–2022) kehitetään toimintatapoja palvelujen piirissä olevien iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hanke toteutetaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan 14 kunnassa.

Tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden palveluissa työskentelevien ammattihenkilöiden mielenterveysosaamista valmentamalla heitä käyttämään työssään ratkaisukeskeistä, voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Hanke perustuu positiivisen psykologian tuottamaan tietoon ja tarjoaa myönteisen, voimavaralähtöisen näkökulman ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi se antaa välineitä ammattilaisten omien mielenterveystaitojen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen.

Hankkeessa järjestetään kehittämisraadit iäkkäille ja fokusryhmähaastattelut ammattilaisille mielenterveysosaamistarpeiden kartoittamiseksi. Päivätoiminnassa, kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleville toteutetaan vuoden mittaiset kehittämisohjelmat, joissa luodaan uusia toimintamalleja ja -tapoja iäkkäiden asiakkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Hankkeen aikana syntyy osaamiskartta, hyvien käytäntöjen käsikirja, valmennusmalli, kortit ammattilaisille ja ikääntyneille sekä heidän kanssaan toimiville. Lisäksi toteutetaan kouluttajakoulutuspilotti.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa 11 valtionavustushankkeen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa.

THL:n Mielentervetsstrategia 2020-2030 tunnus.Lisätietoa:
Elisa Virkola
Suunnittelija
040 689 6937
elisa.virkola(at)ikainstituutti.fi