Siirry sisältöön

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin

Ikäinstituutin ja Sosiaalitaidon Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa (2021–2022) kehitetään toimintatapoja palvelujen piirissä olevien iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hanke toteutetaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan 14 kunnassa.

Tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden palveluissa työskentelevien mielenterveysosaamista valmentamalla heitä käyttämään työssään ratkaisukeskeistä, voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Hanke perustuu positiivisen psykologian tuottamaan tietoon ja tarjoaa myönteisen, voimavaralähtöisen näkökulman ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi se antaa välineitä ammattilaisten omien mielenterveystaitojen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen.

Hankkeessa on toteutettu kehittämisraadit iäkkäille ja fokusryhmähaastattelut ammattilaisille mielenterveysosaamistarpeiden kartoittamiseksi. Päivätoiminnassa, kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleville toteutetaan vuoden mittaiset kehittämisohjelmat, joissa luodaan uusia toimintamalleja ja -tapoja iäkkäiden asiakkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Tutustu hankkeessa tuotettuun Mielen hyvinvointia iäkkäille – tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisille -materiaalikokonaisuuteen, joka sisältää oppaan, taitopakan ammattilaisille sekä mielen taitojen kortit iäkkäille.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa valtionavustushankkeiden kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa.

Hankkeessa kirjoitettuja tekstejä:

THL:n Mielentervetsstrategia 2020-2030 tunnus.Lisätietoa:
Saara Westerholm
asiantuntija
040 559 5432
saara.westerholm(at)ikainstituutti.fi