Siirry sisältöön

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin

Ikäinstituutin ja Soccan (ent. Sosiaalitaito) Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa (2021–2023) kehitettiin toimintatapoja palvelujen piirissä olevien iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hanke toteutettiin Länsi- ja Keski-Uudenmaan 14 kunnassa.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa iäkkäiden palveluissa työskentelevien mielenterveysosaamista valmentamalla heitä käyttämään työssään ratkaisukeskeistä, voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Hanke perustui positiivisen psykologian tuottamaan tietoon ja tarjosi myönteisen, voimavaralähtöisen näkökulman ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi se antoi välineitä ammattilaisten omien mielenterveystaitojen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen.

Hankkeessa toteutettiin kehittämisraadit iäkkäille ja fokusryhmähaastattelut ammattilaisille mielenterveysosaamistarpeiden kartoittamiseksi. Päivätoiminnassa, kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleville toteutettiin vuoden mittaiset kehittämisohjelmat, joissa luotiin uusia toimintamalleja ja -tapoja iäkkäiden asiakkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kehitettyjä toimintatapoja ja hankkeen näkökulmaa levitettiin alueellisesti ja valtakunnallisesti ikäpalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Hankkeen toiminta-alueelle perustettiin ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisen verkosto ammattilaisille.

Hankkeen rahoittajana oli Sosiaali- ja terveysministeriö ja se oli osa kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanokokonaisuutta,  jonka tavoitteena oli vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa.

Hankkeessa kehitettiin Mielen hyvinvointia iäkkäille – tietoa, taitoa ja toimintatapoja ammattilaisillemateriaalikokonaisuus, joka sisältää oppaan, taitopakan ammattilaisille sekä mielen taitojen kortit iäkkäille.

Tutustu hankkeeseen Innokylässä.

Hankkeen tiivis loppuraportti

************************************************************************************************************

Hankkeen julkaisuja:

THL:n Mielentervetsstrategia 2020-2030 tunnus.Lisätietoa
Tamara Björkqvist

koordinaattori
0401905251
tamara.bjorkqvist(at)ikainstituutti.fi