Siirry sisältöön

Vastavuoroisuus, vertaisuus ja osallisuus

Vavero – vastavuoroisuus, vertaisuus ja osallisuus

Ikääntyneiden vapaaehtoistoiminnan tutkimus- ja kehittämishanke (2007-2010) kehitti yli 60-vuotiaiden vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa osallistujien ja kansalaisjärjestöjen näkökulmasta.

Projektin tarkoitus

Projektin tarkoituksena oli lisätä ja syventää tietoa ikäihmisten vapaaehtoistoiminnasta ja tarjota sen avulla edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan lisäämiseksi eri järjestöissä. Päämääränä oli myös aktivoida ikäihmisiä monelaisina vapaaehtoistoimijoina. Projektissa tutkittiin ikääntyneiden vapaaehtoistoimintaa sekä rakennettiin järjestöjä, muita toimijoita ja ikäihmisiä palveleva tietopankki. Tavoitteena oli tuottaa tietoa vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta niin osallistujien itsensä kuin myös kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Projektin avulla tarjottiin tietoa jo olemassa olevista toimivista käytännöistä sekä koottiin ja levitettiin ikääntymistä ja vapaaehtoisuutta koskevaa tietoa.

Hankkeessa on tutkittu ikääntyneiden naisten ja miesten vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa:

  • mikä saa ihmiset osallistumaan kansalaisjärjestöjen toimintaan ja miten he sen kokevat
  • minkälaisia osallistumismahdollisuuksia kansalaisjärjestöt tarjoavat
  • minkälaista toimintaa ikäihmiset järjestöiltä toivovat.

Hanke on tehnyt yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin, liikunnan ja harraste- sekä aatteellisen toiminnan järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Hankkeen rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeesta on ilmestynyt loppuraportti:

Arto Tiihonen (toim.):
Vastavuoroisuutta, vertaisuutta ja osallisuutta ikäihmisille.
Ikäihmisten vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tutkimus- ja kehittämishanke (Vavero) 2007-2011. Loppuraportti.
Raportteja 1/2011. 24 s. 17 €. Tiivistelmä (PDF)