Siirry sisältöön

Esteettömyys ja turvallisuus

Ikäihmisten liikkumisen ympäristöjen tulee olla turvallisia ja esteettömiä. Kaikille käyttäjäryhmille soveltuvissa ympäristöissä on pyrittävä minimoimaan erilaisia vaaratilanteita aiheuttavat tekijät. Turvalliseksi koetut ja esteettömiksi toteutetut ympäristöt edistävät itsenäistä suoriutumista ja aktiivista elämää.

Turvallisuuden tunnetta ikäihmisille tuo selkeä ja helppokäyttöinen ympäristö, johon päästään kiinnittämällä suunnittelussa ja toteutuksessa huomiota muun muassa

  • kulkuväylien johdonmukaisuuteen, riittävään leveyteen ja kaltevuuksien minimointiin
  • kulkuväylien ja toimintapaikkojen hyvään valaistukseen
  • riittävään tilamitoitukseen
  • materiaali-, varuste- ja kalustehankintoihin
  • ulkotilojen toimivaan ja helppoon kunnossapitoon

Esteettömien ulkotilojen suunnittelu ja toteutusta varten on olemassa määräyksiä ja paljon yksityiskohtaisia ohjeita, joista löytyy lisätietoa seuraavista linkeistä:

Esteettömän rakentamisen ohjeet

Esteetön.fi

Helsingin kaupungin alueelliset esteettömyyssuunnitelmat

Esteetön rakennus ja ympäristö

Puisto, levähdyspaikka ja kasvillisuus

Esteettömyyslainsäädäntö, sen perusteet sekä soveltamisohjeet