Siirry sisältöön

Portaat ja luiskat

Ulkona olevissa tasoeroissa tulisi olla sekä portaat että luiska. Toisin kuin tässä kuvassa, kaiteiden tulisi olla molemmilla puolilla. Kuva Minna Malin.

Ulkona olevissa tasoeroissa tulisi olla sekä portaat että luiska. Toisin kuin tässä kuvassa, kaiteiden tulisi olla molemmilla puolilla. Kuva Minna Malin.

 • Ulkona oleville reiteille on hyvä tehdä tasoeroihin helppokulkuisiksi mitoitetut porrasaskelmat sekä riittävän loivat luiskat.
 • Pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät henkilöt tarvitsevat tasolta toiselle siirryttäessä luiskaa, kun taas keppiä tai kyynärsauvoja käyttävät henkilöt liikkuvat turvallisesti portaissa.
 • Portaissa ja luiskissa on oltava molemmin puolin kaiteet.
 • Helppokulkuisten portaiden suunnittelussa ja luiskan enimmäispituuden, pituus- ja leveyskaltevuuksien määrittelyssä on noudatettava rakentamisen määräyksiä ja ohjeita.
 • Ulkona olevien tasoerojen tulee olla hyvin valaistuja.
 • Tasoerot, portaiden ja luiskien alkaminen sekä päättyminen tulee erottua selvästi kulkureittien muusta tasaisesta pinnasta. Portaiden etureunoissa on hyvä käyttää myös ulkotiloissa askelmien etureunassa kontrastiraitoja ja liukuesteitä.
 • Ulkotilojen kunnossapitotoimien sujuvuus on otettava huomioon mitoituksessa.
 • Ulkotiloissa olevissa portaissa ja luiskissa on otettava huomioon veden ja jään muodostumisen aiheuttamat vaaratilanteet.
 • Portaiden ja luiskien kattaminen on suositeltavaa.
 • Pintamateriaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa portaiden ja luiskien turvallisuuteen.
 • Luiskan kaltevuus < 5 % (max 8 %)
 • Luiskaa täydentävän portaan nousu < 120 mm
 • Luiskaa täydentävän portaan etenemän pituus < 390 mm

Portaiden ja luiskien mitoituksesta ja suunnittelusta löytyy tietoa seuraavista linkeistä:

Ulkoportaat

Luiskat

Tasoerot