Äldreinstitutet
Jämsägatan 2
00520 Helsingfors
info@ikainstituutti.fi

E-post: enligt formatet fornamn.efternamn@ikainstituutti.fi

 

Från utlandet till Finland: Utlandsprefix + landsnummer 358 + riktnummer utan nolla + telefonnummer

 

Päivi Topo, direktör, tel. 040-199 4770

Katja Borodulin, sektorchef, tel. 040-154 9509

Tamara Björkqvist, planerare, tel. 040-755 0630

Stina Fågel, planerare, tel. 040-703 0312

Sirkkaliisa Heimonen, sektorchef, tel. 050-550 2312

Markku Holmi, planerare, tel. 040-081 4834

Anne Honkanen, kommunikationsplanerare, tel. 040-081 4550

Hanna-Kaisa Hoppania, forskare, tel. 040-662 7435

Eveliina Hovinen, planerare, tel. 040-505 2321

Saila Hänninen, planerare, tel. 040-582 9892

Sonja Iltanen, planerare, tel. 040-642 8602

Pirjo Kalmari, programkoordinator, tel. 040-596 8798

Elina Karvinen, expert, tel. 040-530 2603

Vesa Kuittinen, kommunikationsplanerare, tel. 040-548 1738

Saila Leppinen, sekreterare, tel. 6122 1610, 040-350 3104

Jukka Murto, planerare, tel. 040-552 7100

Outi Mustonen, planerare, tel. 040-552 7793

Ulla Pohjanmaa, planerare, tel. 040-749 6701

Jere Rajaniemi, forskare, tel. 040-122 1613

Erja Rappe, seniorforskare, docent, tel. 040-533 7099

Leena Rasanen, planerare

Seija Repo, ekonomichef, tel. 6122 1631, 050-388 9588

Leena Ripatti, ekonomiassistent, tel. 040-630 3055

Anneli Sarvimäki, anneli.sarvimaki@ikainstituutti.fi

Heli Starck, planerare, tel. 040-596 8799

Lea Stenberg, koordinator, tel. 050-323 5533

Ilkka Syrén, kanslisekreterare, tel. 6122 1611, 040-080 4402

Minna Säpyskä-Nordberg, planerare, tel. 040-596 8792

Taru Tanskanen, planerare, tel. 040-579 3729

Teija Vihervaara, planerare, tel. 040-662 4962

Elisa Virkola, planerare, tel. 040-689 6937

Elina Vuorjoki-Andersson, planerare, tel. 6122 1623, 040-743 8465

Emily Wu, kanslisekreterare, tel. 6122 1629, 040-522 1367