Siirry sisältöön

Toimintamuodot

MusiikkitaloLäheisestä omaishoitajaksi -hankkeessa tavoitetuille iäkkäille omaishoitajille luotiin heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa pohjautuvaa ns. matalan kynnyksen toimintaa, joka niveltyi osallistujien elämäntilanteisiin.

Matalan kynnyksen toiminta sisälsi seuraavia toimintamuotoja:
– Café Extempore Musiikkitalossa
– Mitä sinulle kuuluu -soittokierros
– Liikunnan ilot Kuntokeidas Sandelsissa
– Seminaarit ja luennot hyvinvoinnista

Kuukausittain Musiikkitalon kahvilassa kokoontuneessa Café Extemporessa omaishoitajat tapasivat samassa tilanteessa olleita ihmisiä. Tapaamisissa ystävystyttiin ja vaihdettiin ajatuksia. Osallistujien toiveesta kahvilaan kutsuttiin asiantuntijoita, joiden teemat käsittelivät mm. omaishoitoa, kotihoitoa, tietoturvaa, mielen hyvinvointia ja liikunnan hyvinvointivaikutuksia. Tapaamisten yhteydessä kuunneltiin Sibelius-Akatemian opiskelijoiden esittämää musiikkia matineoissa. Osallistujat pitivät Musiikkitaloa hyvänä kohtaamispaikkana, jossa voi virkistyä, jakaa kokemuksia ja irtaantua hetkeksi omaishoitotilanteesta. Tapaamisista ja konserteista muodostui suosittu kohokohta, joka katkaisi arkirutiinit.

Osallistujiin pidettiin yhteyttä puhelimitse tapaamisten välillä. Puhelinkontakteja kutsuttiin nimellä Mitä sinulle kuuluu -soittokierros. Puhelun aikana vaihdettiin kuulumisia puolin ja toisin. Myös omaishoitajat ottivat yhtettä kertoakseen elämäntapahtumista tai kysyäkseen esimerkiksi palveluista ja etuuksista. Samalla meillä oli mahdollisuus kuulla omaishoitoperheen siirtymävaiheista ja tarjota tarvittaessa tietoa. Puhelinkontaktien etuja olivat helppo yhteydenotto ja joustavuus. Osallistujat kiittelivät yhteydenottoja.

Muutama osallistuja oli kiinnostunut liikunnasta ja fyysisen kunnon ylläpitämisestä. He osallistuivat Kuntokeidas Sandelsin liikuntaryhmiin. Ryhmä sai nimen Liikunnan ilot. Osallistujat kokivat liikunnan tukevan heidän jaksamistaan ja hyvinvointiaan. He myös arvostivat sitä, että saivat mahdollisuuden osallistua ryhmiin oman aikataulunsa ja kiinnostuksensa mukaisesti.

Matalan kynnyksen toimintaa olivat myös ikääntyville omaishoitajille suunnatut seminaarit ja luennot. Ne käsittelivät parisuhdetta, hyvinvointia ja vapaaehtoistoimintaa. Tapahtumat olivat suosittuja ja ne soveltuivat osallistujien aikatauluihin.

Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin taidelähtöisiä menetelmiä iäkkäiden omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. Taidelähtöiset menetelmät sisälsivät

– Elämystä ja elinvoimaa -taidepajat
– Kirjoittamisen taika -kirjoittajaryhmän.

Elämystä ja elinvoimaa -taidepajat oli pilotti, johon osallistui kuusi omaishoitajaa. Ryhmä oli suljettu ja se kokoontui viisi kertaa. Taidepajojen lähtökohta oli, että omaishoitajat kokisivat elämyksiä ja saisivat voimaa taiteesta ja kulttuurista. Pajoissa käytettiin musiikkia, runoja, maalaamista ja kuvataidetta. Osallistujat kokivat toiminnan voimaannuttavana, innostavana ja ennen kaikkea elämyksellisenä. He löysivät voimavaroja ja nauttivat luovuudesta. Taidelähtöisyys auttoi heitä irrottautumaan arkitilanteista pieneksi hetkeksi. Yhteisten kokemustan jakaminen oli luontevaa. Taide mahdollisti pienen kohokohdan, levon ja virkistymisen.
Voimaannuttavan kirjoittamisen ryhmä Kirjoittamisen taika kokoontui kirjallisuusterapeutti Heli Hulmin johdolla kahdeksan kertaa. Ryhmään osallistui viisi omaishoitajaa. Ohjaaja antoi kirjoittajille tapaamisten välillä kotitehtäviä. Ryhmä toteutti myös retken taidemuseoon, jossa kirjoitettiin taideteosten äärellä. Kokemusten mukaan päiväkirjan kirjoittaminen sopi loistavasti elämänmuutoksen keskelle. Osallistujat pitivät kirjoittajien erilaisuutta rikastuttavana ja he kokivat myötäelävänsä toistensa kohtaloita ja tekstejä.