Siirry sisältöön

Kunnossapito

Kuva Minna Malin.

Kuva Minna Malin.

Piha-alueiden ja kulkureittien tulee olla helposti huollettavissa kaikkina vuoden aikoina. Reittien säännöllinen kunnossapito on tärkeää turvallisuuden kannalta. Liikkumisen ja toiminnan alueiden kunnossapito korostuu talvikaudella ja viheralueiden kunnossapito kasvukaudella. Ulkotilojen kuntoa on valvottava säännöllisesti niin, että ongelmat havaitaan heti ja tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet voidaan tehdä.

Seuraavista toimenpiteistä tulee huolehtia säännöllisesti:

  • Lumen auraus.
  • Jään poisto ja hiekoitus.
  • Kulkureittien tasaisuuden ylläpito.
  • Pintavesien poisto kulkureiteiltä.
  • Katoille kertyvän lumen poisto.
  • Liukkautta aiheuttavien lehtien ja marjojen poisto.
  • Ulkovalaistuksen toimivuuden tarkistaminen: valonlähteiden vaihtaminen ja pesu.
  • Korjaustöiden aikana syntyvien tilapäisten kulkureittien turvallisuuden tarkistaminen.