Osallisuus

Osallisuus on kuulluksi ja kohdatuksi tulemista

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot parantavat elämän laatua ja vähentävät syrjäytymisen riskiä. Ihminen kokee itsensä osalliseksi, kun hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, yhteisiin asioihin ja osallistua yhteisön toimintaan. Ikääntyneellä osallisuuden kokemisessa korostuu se, että hän voi elää aktiivista elämää mahdollisimman pitkään tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Ikäinstituutin luotsaamassa Elämänote-ohjelmassa ja Yhdessä kotikulmilla –hankkeessa edistetään osallisuutta, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä erityisesti iäkkäiden näkökulmasta.

Elämänote

Elämänoteohjelmassa mukana olevien 19 hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne tuen tarpeessa olevat ikäihmiset, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. Ohjelma kestää vuoden 2021 loppuun saakka, ja sitä koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry yhdessä.

Yhdessä kotikulmilla

Yhdessä kotikulmilla -hanke (2017–2019) tuo toimintaa taloyhtiöihin ja lisää asukkaiden yhteistä tekemistä. Yhdessä voidaan esimerkiksi jutella, kahvitella, jumpata, pelata ja ulkoilla. Yhteinen toiminta on tarkoitettu erityisesti iäkkäille, mutta kaikki asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita. Mukaan toivotaan varsinkin niitä iäkkäitä, jotka viettävät paljon aikaa kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. Toiminta tapahtuu taloyhtiöiden tiloissa ja niiden läheisyydessä.

Otetaan yhdessä vahva ote elämään!

Elämänote-ohjelma
koordinaattori Lea Stenberg, 050 323 5533

 Yhdessä kotikulmilla
suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto, 040 552 7100
suunnittelija Outi Mustonen, 040 552 7793
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Osallisuuden kokeminen tuo terveyttä ja hyvinvointia

Asuinympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat ikäihmisen osallisuuden kannalta avainasemassa niin vaikuttamismahdollisuuksien kuin kokemuksellisuuden näkökulmasta. Omasta lähiympäristöstä löytyvät todennäköisimmin parhaat mahdollisuudet toimia aktiivisesti yhteisössä ja sitä kautta tulla kuulluksi ja hyväksytyksi. Osallisuutta lisäävät hankkeet mm. edistävät liikuntakykyä, aktivoivat aivotoimintoja, tukevat itsetuntoa ja kohottavat mielialaa.

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Uutta ja erilaista vapaaehtoistoimintaa – Sippe villitsee!

Uutta ja erilaista vapaaehtoistoimintaa – Sippe villitsee!

Heikki lähtee Turusta kohti Lietoa Sippe -kassi olallaan ja tyytyväinen ilme kasvoillaan. Kassi sisältää Laulavan lintukirjan, koska tänään on luvassa luontokutsut joilla tunnistetaan lintujen ääniä. Marjatta on ollut Lahdessa esittelemässä Sippe -musiikkikutsuja Lähimmäispalvelun ja Diakonialaitoksen väelle. Seuraavana aamuna hotellin aamiaispöydässä viereen istuu sattumalta eläkeläisporukka Lieksasta. Marjatan ilme kirkastuu ja hän näkee tilaisuutensa tulleen: myös lieksalaiset saavat ”Sippen pureman.”

Lue lisää

Miten keskustella vanhustenhoidosta?

Miten keskustella vanhustenhoidosta?

Huoli vanhusten huonosta kohtelusta on noussut meidän kaikkien mieleen viime aikojen uutisten vuoksi. Tällä kertaa huoli on syntynyt joidenkin yksityisten hoivapalvelujen vuoksi, aikaisemmin taas julkisten palvelujen toiminnan vuoksi. Olemme joutuneet pohtimaan omia näkemyksiämme siitä, millaista hoivaa ihminen tarvitsee tai ansaitsee elämän loppuvaiheessa ja miten sitä pitäisi tarjota. Ikävät uutiset tuntuvat toisinaan niin pahalta, että haluamme sulkea niiltä silmämme ja korvamme.

Lue lisää

Voiko naapurivälittämistä löytyä kaupungeista?

Voiko naapurivälittämistä löytyä kaupungeista?

Olet saattanut joskus kuulla lauseen ”Eihän siellä kaupungissa edes tunneta naapureita”, kun puhutaan yhteisöllisyydestä, välittämisestä ja naapuriavusta. Onko todellakin niin, että kaupungeissa ei juuri naapureita tunneta eikä naapuriapua anneta? Tämä ei pidä paikkaansa ainakaan niissä parissakymmenessä Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa mukana olevassa taloyhtiössä, joiden asukkaisiin ja arkeen olemme tutustuneet vajaan kahden vuoden aikana Helsingissä ja Kotkassa.

Lue lisää
Arkisto