Siirry sisältöön

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Ikäihmisten osallisuus on kuulluksi ja kohdatuksi tulemista

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen on tärkeää, sillä osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot parantavat elämänlaatua ja vähentävät syrjäytymisen riskiä. Ihminen kokee itsensä osalliseksi, kun hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, yhteisiin asioihin ja osallistua yhteisön toimintaan. Ikääntyneellä osallisuuden kokemisessa korostuu se, että hän voi elää aktiivista elämää mahdollisimman pitkään tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Elämänote ja Kotikulmilla -ohjelmat edistävät ikäihmisten osallisuutta

Ikäinstituutin luotsaamassa Elämänote-ohjelmassa ja Yhdessä kotikulmilla –hankkeessa edistetään osallisuutta, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä erityisesti iäkkäiden näkökulmasta.

Elämänote

Elämänoteohjelmassa mukana olevien 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne tuen tarpeessa olevat ikäihmiset, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. Ohjelma kestää vuoden 2021 loppuun saakka, ja sitä koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry yhdessä.

Elämänote-ohjelman toiminnan ja tulokset koostava Elämänote-kirja on julkaistu sekä painettuna että sähköisenä versiona. Kirjassa esitellään ohjelman koordinaation ja hankkeiden toimintaa, osallisuustutkimuksen tuloksia sekä hankkeissa luotuja toimintamalleja.

Yhdessä kotikulmilla

Yhdessä kotikulmilla -hanke tuo toimintaa taloyhtiöihin ja lisää asukkaiden yhteistä tekemistä. Yhdessä voidaan esimerkiksi jutella, kahvitella, jumpata, pelata ja ulkoilla. Yhteinen toiminta on tarkoitettu erityisesti iäkkäille, mutta kaikki asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita. Mukaan toivotaan varsinkin niitä iäkkäitä, jotka viettävät paljon aikaa kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. Toiminta tapahtuu taloyhtiöiden tiloissa ja niiden läheisyydessä.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen – yhdessä vahva ote elämään!

Elämänote-ohjelma
koordinaattori Lea Stenberg, 050 323 5533

Yhdessä kotikulmilla -hanke
suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto, 040 552 7100
suunnittelija Outi Mustonen, 040 552 7793
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Osallisuuden kokeminen tuo terveyttä ja hyvinvointia

Asuinympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat ikäihmisen osallisuuden kannalta avainasemassa niin vaikuttamismahdollisuuksien kuin kokemuksellisuuden näkökulmasta. Omasta lähiympäristöstä löytyvät todennäköisimmin parhaat mahdollisuudet toimia aktiivisesti yhteisössä ja sitä kautta tulla kuulluksi ja hyväksytyksi. Osallisuutta lisäävät hankkeet mm. edistävät liikuntakykyä, aktivoivat aivotoimintoja, tukevat itsetuntoa ja kohottavat mielialaa.

Ajankohtaista

Iäkkäiltä lähes 600 postikorttia presidentille

Iäkkäiltä lähes 600 postikorttia presidentille

Elämänote-ohjelman hankkeet keräsivät ikäihmisiltä eri puolilta Suomea lähes 600 postikorttia tasavallan presidentille toimitettavaksi. Iäkkäät kertovat korteissa, mikä ikääntymisessä on parasta ja miten iäkkäiden asemaa voisi Suomessa parantaa.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Osallistujasta tekijäksi

Osallistujasta tekijäksi

Kolmivuotinen Elämänote -ohjelma on loppusuoralla. 20 erilaista järjestöä ja erilaista hanketta ovat yhdessä ja erikseen suunnitelleet, kehittäneet ja toteuttaneet toimenpiteitä iäkkäiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeiden moninaisuus kuvastaa myös terveyden edistämisen laajuutta ja erilaisia tulokulmia. Keskiössä voi olla niin liikunta kuin yhteiset kulttuurielämykset, keskustelupiirit tai arkiruoka. Kaikilla on kokonaisterveyttä edistävä vaikutus.

Viihtyisä kerhotila on vasta asukastoiminnan alku

Viihtyisä kerhotila on vasta asukastoiminnan alku

Vuokranantajan tai taloyhtiön kannattaa panostaa kerhotilan kalustukseen ja viihtyisyyteen, mutta koko talon yhteiseksi olohuoneeksi se tulee vasta asukkaiden oman aktiivisuuden kautta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssa eli Hekalla kerhohuoneiden toiminnasta vastaavat talotoimikunnat.

Kulttuurieroista ja yhteisistä pulmista korona-aikana

Kulttuurieroista ja yhteisistä pulmista korona-aikana

Matkailu avartaa. Saamenmaalla koronapandemia on näyttänyt toiselta kuin Helsingissä, mutta paljon yhteistäkin on. Kulttuureissakin on eroa, mutta pohjimmiltaan ihmisten toiveet ja tarpeet ovat samoja – saada olla yhteydessä itselle tärkeisiin ihmisiin ja yhteisöön.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Arkisto