Siirry sisältöön

Osallisuus

Osallisuus on kuulluksi ja kohdatuksi tulemista

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot parantavat elämän laatua ja vähentävät syrjäytymisen riskiä. Ihminen kokee itsensä osalliseksi, kun hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, yhteisiin asioihin ja osallistua yhteisön toimintaan. Ikääntyneellä osallisuuden kokemisessa korostuu se, että hän voi elää aktiivista elämää mahdollisimman pitkään tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Ikäinstituutin luotsaamassa Elämänote-ohjelmassa ja Yhdessä kotikulmilla –hankkeessa edistetään osallisuutta, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä erityisesti iäkkäiden näkökulmasta.

Elämänote

Elämänoteohjelmassa mukana olevien 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne tuen tarpeessa olevat ikäihmiset, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. Ohjelma kestää vuoden 2021 loppuun saakka, ja sitä koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry yhdessä.

Elämänote-ohjelmassa on keväällä 2019 tehty laaja kirjallisuuskatsaus osallisuudesta. Iäkkäiden henkilöiden osallisuus: terveys, asuminen ja yhteisöllisyys -kirjallisuuskatsauksen voi lukea täältä: Iäkkäiden_osallisuus_kirjallisuuskatsaus

Yhdessä kotikulmilla

Yhdessä kotikulmilla -hanke (2017–2019) tuo toimintaa taloyhtiöihin ja lisää asukkaiden yhteistä tekemistä. Yhdessä voidaan esimerkiksi jutella, kahvitella, jumpata, pelata ja ulkoilla. Yhteinen toiminta on tarkoitettu erityisesti iäkkäille, mutta kaikki asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita. Mukaan toivotaan varsinkin niitä iäkkäitä, jotka viettävät paljon aikaa kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. Toiminta tapahtuu taloyhtiöiden tiloissa ja niiden läheisyydessä.

Otetaan yhdessä vahva ote elämään!

Elämänote-ohjelma
koordinaattori Lea Stenberg, 050 323 5533

Yhdessä kotikulmilla
suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto, 040 552 7100
suunnittelija Outi Mustonen, 040 552 7793
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Osallisuuden kokeminen tuo terveyttä ja hyvinvointia

Asuinympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat ikäihmisen osallisuuden kannalta avainasemassa niin vaikuttamismahdollisuuksien kuin kokemuksellisuuden näkökulmasta. Omasta lähiympäristöstä löytyvät todennäköisimmin parhaat mahdollisuudet toimia aktiivisesti yhteisössä ja sitä kautta tulla kuulluksi ja hyväksytyksi. Osallisuutta lisäävät hankkeet mm. edistävät liikuntakykyä, aktivoivat aivotoimintoja, tukevat itsetuntoa ja kohottavat mielialaa.

Ajankohtaista

Korona-aikana kaikki kanavat käyttöön

Korona-aikana kaikki kanavat käyttöön

Korona-ajasta tärkeänä huomiona on jäänyt mieleen ikäihmisten monipuolisen hyvinvoinnin vaalimisen tarve ja digipalveluiden saavutettavuus myös heillä, jotka eivät vielä ole somesenioreiksi syystä taikka toisesta alkaneet.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Tanssi on mainiota aivojumppaa

Tanssi on mainiota aivojumppaa

Elämme aikaa, jolloin on mahdollista tanssia yhdessä: sinä keittiössäsi ja minä olohuoneessani. Taide ja kulttuuri voivat löytää kanavan tulla osallistujan luokse esimerkiksi Zoomin kautta. Olen aina vannonut fyysisten tapaamisten tärkeyden nimeen: on mukavaa istua vierekkäin, nähdä toisen kasvot ja tanssia hetki yhdessä, lähellä. Korona-aika on kuitenkin luonut uudet rajoitteet läheisyydelle sekä fyysiselle läsnäololle – tilalle on tullut lähellä olo etänä.

Maistuva ja monipuolinen ruoka on jokaisen oikeus – iästä riippumatta!

Maistuva ja monipuolinen ruoka on jokaisen oikeus – iästä riippumatta!

Miellyttävä ruokailuhetki on parhaimmillaan päivän kohokohta ja tärkeä mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen lähde. Ikääntyneen arjessa esimerkiksi kokemus yksinäisyydestä, ruuanlaittotaitojen puute, sairaudet, lääkitykset ja toimintakyvyn heikentyminen voivat kuitenkin hankaloittaa ruokailuista huolehtimista ja heikentää ruokahalua. Tällöin ruokavalio voi jäädä yksipuoliseksi ja riittämättömäksi.

Ystävätoimintaa korona-aikana

Ystävätoimintaa korona-aikana

Korona-aika on aiheuttanut Suomen Punaisen Ristin toiminnassa monenlaisia muutoksia ja varsin nopeaa sopeutumista. Vaikutukset ovat näkyneet erityisesti ystävätoiminnassa, jossa tuhannet vapaaehtoiset ovat tavallisesti kohdanneet asiakasystäviään kasvotusten. Tapaamiset ovat useille yksinäisille viikon kohokohta ja joillekin jopa ainoita sosiaalisia kontakteja.

Ole sinäkin Mummonmarkan vartija!

Ole sinäkin Mummonmarkan vartija!

Ikäihmisiin kohdistuu samoja huijausyrityksiä kuin muuhunkin väestöön. Joissain tapauksissa huijarit kuitenkin pyrkivät kohdistamaan toimintansa erityisesti ikäihmisiin. Usein huijauksissa käytetään kahta vipuvartta: menetyksen pelkoa tai lupausta suuresta onnesta. Nämä eivät tietenkään ole totta, mutta huijarit ovat erittäin taitavia saamaan uhrin vakuutetuksi siitä, että kyseessä on todellinen tilanne.

Maaseudun karanteenilaiset

Maaseudun karanteenilaiset

Kyliemme ikäihmiset ovat reagoineet vallitsevaan koronatilanteeseen hyvin eri tavoin. Eräs ikäihminen soitti ja halusi kiittää postin kautta tulleesta kevättervehdyksestä. Hänen kohdallaan asiat olivat suhteellisen hyvin, sillä saman katon alla asuu pojan perhe. Näin onnekas tilanne ei kuitenkaan kaikilla ole.

Arkisto