Siirry sisältöön

Osallisuus

Osallisuus on kuulluksi ja kohdatuksi tulemista

Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot parantavat elämän laatua ja vähentävät syrjäytymisen riskiä. Ihminen kokee itsensä osalliseksi, kun hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, yhteisiin asioihin ja osallistua yhteisön toimintaan. Ikääntyneellä osallisuuden kokemisessa korostuu se, että hän voi elää aktiivista elämää mahdollisimman pitkään tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Ikäinstituutin luotsaamassa Elämänote-ohjelmassa ja Yhdessä kotikulmilla –hankkeessa edistetään osallisuutta, elämänhallintaa ja yhteisöllisyyttä erityisesti iäkkäiden näkökulmasta.

Elämänote

Elämänoteohjelmassa mukana olevien 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne tuen tarpeessa olevat ikäihmiset, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. Ohjelma kestää vuoden 2021 loppuun saakka, ja sitä koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry yhdessä.

Elämänote-ohjelmassa on keväällä 2019 tehty laaja kirjallisuuskatsaus osallisuudesta. Iäkkäiden henkilöiden osallisuus: terveys, asuminen ja yhteisöllisyys -kirjallisuuskatsauksen voi lukea täältä: Iäkkäiden_osallisuus_kirjallisuuskatsaus

Yhdessä kotikulmilla

Yhdessä kotikulmilla -hanke (2017–2019) tuo toimintaa taloyhtiöihin ja lisää asukkaiden yhteistä tekemistä. Yhdessä voidaan esimerkiksi jutella, kahvitella, jumpata, pelata ja ulkoilla. Yhteinen toiminta on tarkoitettu erityisesti iäkkäille, mutta kaikki asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita. Mukaan toivotaan varsinkin niitä iäkkäitä, jotka viettävät paljon aikaa kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. Toiminta tapahtuu taloyhtiöiden tiloissa ja niiden läheisyydessä.

Otetaan yhdessä vahva ote elämään!

Elämänote-ohjelma
koordinaattori Lea Stenberg, 050 323 5533

Yhdessä kotikulmilla
suunnittelija-koordinaattori Jukka Murto, 040 552 7100
suunnittelija Outi Mustonen, 040 552 7793
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Osallisuuden kokeminen tuo terveyttä ja hyvinvointia

Asuinympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat ikäihmisen osallisuuden kannalta avainasemassa niin vaikuttamismahdollisuuksien kuin kokemuksellisuuden näkökulmasta. Omasta lähiympäristöstä löytyvät todennäköisimmin parhaat mahdollisuudet toimia aktiivisesti yhteisössä ja sitä kautta tulla kuulluksi ja hyväksytyksi. Osallisuutta lisäävät hankkeet mm. edistävät liikuntakykyä, aktivoivat aivotoimintoja, tukevat itsetuntoa ja kohottavat mielialaa.

Ajankohtaista

Osallisuus kuuluu kaikille -seminaarin antia

Osallisuus kuuluu kaikille -seminaarin antia

Seminaari toi asiantuntijat ja päättäjät yhteen osallisuuden perimmäisten kysymysten äärelle 8.2.2021. Paikalla olivat mm. Matti Vanhanen, Maria Ohisalo, Arto O. Salonen ja Päivi Topo. Lue otteita päivän puheenvuoroista.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Haave vanhuuden hyvästä asumisesta

Haave vanhuuden hyvästä asumisesta

Olen syntynyt Helsingissä ja asunut täällä suurimman osan elämääni. Minulla ei ole perhettä, joten lähestyessäni 90 ikävuotta katsoin parhaaksi etsiä sellaisen asumismuodon, missä minusta huolehdittaisiin loppuun asti. Olin kuullut, että muualla Suomessa on sellaisia rauhallisia pieniä asumisyksiköitä, minne voi muuttaa, kun tuntee olonsa kotona turvattomaksi ja yksinäiseksi. En halunnut kuitenkaan muuttaa vieraalle paikkakunnalle ja olisiko se edes mahdollista. Rakastan kotikaupunkiani ja täällä haluan asua.

Digitaidot ovat perustaitoja myös iäkkäille

Digitaidot ovat perustaitoja myös iäkkäille

Digitaaliset taidot ja medialukutaito ovat uusia kansalais- ja perustaitoja. Niiden taitaminen edistää sujuvaa itsenäistä arkisten asioiden hoitoa ja osallisuuden kokemista. Digitaalisista palveluista on tullut ensisijaisia myös julkisissa palveluissa ja tämä edellyttää kansalaisilta riittävää digitaalisista osaamista.

Miksi kukaan ei kysy?

Miksi kukaan ei kysy?

Ystävälläni on seinällään taulu, hiilipiirros. Kuvassa on vanha ihminen kumarassa istumassa, ja tekstinä: ”Vanhuus on sitä, että tietää kaikki vastaukset, mutta kukaan ei kysy.” Teos on kerrassaan pysäyttävä. Lähes joka kerta, kun käyn ystäväni luona, pysähdyn katsomaan tuota pelkistettyä teosta.

Koko kunta ikäihmisen asialla, niin suunnittelussa kuin tekemisessäkin

Koko kunta ikäihmisen asialla, niin suunnittelussa kuin tekemisessäkin

Vanhuspalvelulaki edellyttää kunnan tekemään yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi mm. kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jotta eri toimijoiden tekemisestä saataisiin mahdollisimman suuri hyvinvointivaikutus ikäihmisille, tarvitaan kuntien ja järjestöjen kanssa yhteistä suunnittelemista, sopimista, tekemistä sekä ratkaisujen löytämistä rakenteiden ja rahoituksen kysymyksiin.

Haloo.kuuluuko@huomio!

Haloo.kuuluuko@huomio!

Vaviskaa vaikuttajat: jos sana ei kuulu eikä tehoa, niin voi syntyä eläkeläis-vallankumous! Kuntavaaleihin ja sen jälkeiseen elämään julistetaan täten ”Eevan ja Aatamin” teesit – ja varokaatte, eläkeläiset voivat vielä todella tulla ja valloittaa koko maailman.

Arkisto