Siirry sisältöön

Osallisuustutkimus

Tutkimuksen pilottivaiheen haastattelijoita perehdytyksessä.

Tutkimuksen pilottivaiheen haastattelijoita perehdytyksessä.

Elämänote-ohjelmassa tehtävä osallisuustutkimus luotaa iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen edellytyksiä. Tutkimus antaa eväitä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen niin järjestöille kuin kunnillekin.

Tutkimus tukee aiempaa käsitystä siitä, että esteetön, viihtyisä ja sosiaalisuutta tukeva asuinympäristö on lähtökohta toimivalle arjelle. Toimivat lähipalvelut ja tieto siitä, mistä saa apua tarvittaessa, merkitsevät paljon ja tuovat turvallisuuden tunnetta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus on tärkeä osallisuuden vahvistaja. Maksupolitiikka ja digitalisaatio ovat siinä avainasemassa. Ikääntyneiden elämänhallinnan ja kotona asumisen kannalta omaiset ja muut läheiset ovat tärkeitä. Useimmissa ihmissuhteissa vastavuoroisuus on keskeistä, ja ikääntyneiden panos lähisuhteissaan ja yhteisöissään ansaitsisi lisää huomiota. Pitkä ikä on myös voimavara ja vahvuus.

Aineisto on koottu iäkkäiden kanssatutkijoiden avulla

Aineiston, tähän mennessä 84 haastattelua 33 ikäihmisen kanssa, ovat keränneet 26 iäkästä valmennettua kanssatutkijaa 14 eri paikkakunnalta. Tavoitteena on saada tällä tutkimusmenetelmällä esiin tavallista paremmin iäkkäiden omia yksityiskohtaisia kokemuksia arjen osallisuudesta. Tutkimuksen toteuttamisesta julkaistiin Hanna-Kaisa Hoppanian, Anni Vilkon ja Päivi Topon artikkeli Gerontologia-lehdessä 2/2019.

Ensimmäisen tutkimusraportin voi lukea kokonaan tästä: Jos mä sit kerran tulen” – Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1/2.

Elämänote-ohjelmassa on vuonna 2019 koottu myös Iäkkäiden osallisuus: terveys, asuminen ja yhteisöllisyys – kirjallisuuskatsaus. Katsaus selvittää, millaista tutkimusta kotona asuvien iäkkäiden osallisuudesta on tehty ja mitä osallisuudesta voidaan sanoa tutkimustulosten perusteella.

Lisätietoja tutkimuksesta:

  • Hanna-Kaisa Hoppania, tutkija. 040 662 7435, hanna-kaisa.hoppania(at)ikainstituutti.fi
  • Päivi Topo, johtaja. 040 199 4770, paivi.topo(at)ikainstituutti.fi
Osallisuusapila, jossa kuvataan osallisuuden aineelliset ja aineettomat osatekijät.

Osallisuusapila: osallisuuden aineettomat ja aineelliset osatekijät.