Siirry sisältöön

Läheisestä omaishoitajaksi

 

 

 

 

 

Tukea hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen

Läheisestä omaishoitajaksi -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2012-2014) keskityttiin ilman omaishoidon tukea läheistään hoitavien iäkkäiden ihmisten elämäntilanteisiin.

Hankkeen tavoitteena oli

  • tuottaa uutta tietoa omaishoitajien elämäntilanteista
  • tunnistaa heitä voimaannuttavia sekä heidän hyvinvointiaan heikentäviä ja arkiselviytymistä vaikeuttavia tekijöitä
  • kehittää ja kokeilla yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvia uusia toimintamuotoja
  • levittää omaishoitajien hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen liittyvää tietoa.

Hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan iäkkäitä omaishoitotilanteessa eläviä ihmisiä Ikäinstituutin Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -hankkeen kyselyyn vastanneiden joukosta sekä yleisötilaisuuksista ja yhteistyökumppaneiden tuella. Hanke oli kaksikielinen.

Hankkeessa ilmestyi kaksi julkaisua, opas ja raportti.

Opas: Kaskiharju E, Oesch-Börman C, Hulmi H & Heimonen S: Elämysmatkoja arjen yläpuolelle

Raportti: Kaskiharju E & Oesch-Börman C: Rakkaus ei pysäytä vanhenemista

Edellä olevien ladattavien PDF-versioiden lisäksi julkaisut ovat myös tilattavissa painettuina versioina täältä.
Painetun oppaan hinta on 12 € ja raportin 10 € + postituskulut.

 

Yhteistyötahot
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (POLLI)
Helsingin kaupungin Eteläinen omaishoidon toimintakeskus
Kuntokeidas Sandels
Kataja-parisuhdekeskus ry
Uudenmaan Muistiluotsi
Hakunilan seurakunta
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys
Etelän sosiaali- ja lähityön Omaishoidon verkosto

 

Yhteyshenkilö

Päivi Topo
johtaja
puh. 040-199 4770