Siirry sisältöön

Läheisestä omaishoitajaksi

 

 

 

 

 

Tukea hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen

Läheisestä omaishoitajaksi -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2012-2014) keskityttiin ilman omaishoidon tukea läheistään hoitavien iäkkäiden ihmisten elämäntilanteisiin.

Hankkeen tavoitteena oli

  • tuottaa uutta tietoa omaishoitajien elämäntilanteista
  • tunnistaa heitä voimaannuttavia sekä heidän hyvinvointiaan heikentäviä ja arkiselviytymistä vaikeuttavia tekijöitä
  • kehittää ja kokeilla yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvia uusia toimintamuotoja
  • levittää omaishoitajien hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen liittyvää tietoa.

Hankkeessa onnistuttiin tavoittamaan iäkkäitä omaishoitotilanteessa eläviä ihmisiä Ikäinstituutin Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -hankkeen (PDF) kyselyyn vastanneiden joukosta sekä yleisötilaisuuksista ja yhteistyökumppaneiden tuella.

Hankkeessa ilmestyi kaksi julkaisua, opas ja raportti.

Opas: Kaskiharju E, Oesch-Börman C, Hulmi H & Heimonen S: Elämysmatkoja arjen yläpuolelle (PDF)

Raportti: Kaskiharju E & Oesch-Börman C: Rakkaus ei pysäytä vanhenemista (PDF)

 

Yhteistyötahot
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry (POLLI)
Helsingin kaupungin Eteläinen omaishoidon toimintakeskus
Kuntokeidas Sandels
Kataja-parisuhdekeskus ry
Uudenmaan Muistiluotsi
Hakunilan seurakunta
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys
Etelän sosiaali- ja lähityön Omaishoidon verkosto