Siirry sisältöön

Valtakunnalliset Ikiliikkuja-hankkeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtakunnallisia liikunnallista elämäntapaa edistäviä kehittämishankkeita. Teemme yhteistyötä Ikiliikkuja-kohderyhmän hankkeiden kanssa.

Happihyppely – Lisää liikettä arkeen 2023-2025, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja ylläpitää yli 65-vuotiaiden pitkäaikaissairaiden arkiliikuntaa ja toimintakykyä tiedon lisäämisen, vertaistuen, koulutusten, materiaalituotannon ja tapahtumien avulla. Yhteistyötä tehdään Eläkeliiton ja jäsenyhdistysten kanssa. Lue lisää hankkeesta tästä.

Liikuntaverstaat 2023-2025, Eläkeläiset ry

Hankkeessa elvytetään korona-ajasta kärsinyttä kerhotoimintaa järjestämällä tapahtumia, etäjumppaa ja haaste- ja viestintäkampanja sekä kouluttamalla vertaisohjaajia. Erityisinä kohderyhminä ovat miespuoliset ja vieraskieliset, erityisesti Ukrainasta tulleet ikäihmiset. Lue lisää hankkeesta tästä.

Muistiliikkuja 2023-2026, Muistiliitto ry

Hankkeessa vahvistetaan muistisairaiden merkityksellistä ja aivoterveellistä elämää liikuntaa lisäämällä. Hankkeessa innostetaan muistisairaita liikkumaan, tuotetaan muistisairaan erityispiirteet huomioivaa materiaalia ja vahvistetaan iäkkäiden liikkumisen edistäjien kykyä tukea muistisairaiden liikkumista. Lue lisää hankkeesta tästä.

Ikiliikkujille lisää liikettä ILLI 2023-2026, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Hankkeessa pilotoidaan valtakunnallista Ikiliikkuja-ohjelmaa alueellisesti yhdessä kuuden liikunnan aluejärjestön ja Ikäinstituutin kanssa. Lue lisää hankkeesta tästä.

Hyvinvointia ulkoilusta 2023-2025, Suomen Latu ry

Hankkeessa perustetaan yli 65-vuotiaiden ikäihmisten ulkoilukerhoja sekä etsitään ja koulutetaan vertaisohjaajia kerhojen vetäjiksi. Kerhot toimivat vertaisliikuttajien lähialueilla. Lue lisää hankkeesta tästä.

Ehkäistään kaatumiset liikunnalla EKLI II 2023-2026, Luustoliitto ry

Hankkeessa järjestetään vertaisohjaajien ja ammattilaisten koulutusta, tuetaan liikuntaryhmien perustamista sekä kehitetään tukimateriaalia ja viestintää yhteistyössä erityisesti Eläkeliiton, UKK-instituutin ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi hankkeessa levitetään EKLI I -hankkeessa kehitettyä toimintamallia laajemmalle. Lue lisää hankkeesta tästä.

Liikettä ja hyvinvointia iäkkäille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville 2024-2027, Suomen Reumaliitto ry

Yli 65-vuotiaiden reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien liikkumisen edistäminen vertaisohjaamisen kehittämisen, materiaalituotannon ja viestinnän avulla.

Ikiliike 2024-2025, Suomen Voimisteluliitto ry

Ikäihmisten liikkumisen lisääminen osaamista, materiaaleja ja viestintää kehittämällä sekä hyviä käytäntöjä jakamalla ja verkostoitumalla.

Etäjumppaa kuulovammaisille senioreille 2023-2025, Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry

Hankkeessa lisätään viittomakielisten ikäihmisten liikkumista jumpan, etäjumpan, luentojen sekä kunta- ja seurakuntayhteistyön avulla yhdessä Kuurojen Liiton, Kuuloliiton ja Kuurojen palvelusäätiön
kanssa. Lue lisää hankkeesta tästä.

Päättyneet hankkeet

Seniorit tikissä, Metropolia -, Haaga-Helia -ja Laurea-AMK (Hanke päättyi 31.12.2022)

Hanke tähtäsi senioreiden fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tavoitteena oli yhtenäistää ja kehittää pääkaupunkiseudun eri alueiden hyvinvointi- ja liikunta-alan palvelutarjontaa vastaamaan senioreiden tarpeita ja toiveita. Lisäksi hankkeessa kehitettiin muun muassa Senioripaku-konseptia, joka tuo liikunta- ja hyvinvointipalveluita sinne missä seniorit ovat. Lue lisää hankkeesta tästä.

Senioripaku-julkaisu toimii oppaana niille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita pilotoimaan tai ottamaan käyttöön vastaavaa toimintamallia. Tutustu oppaaseen tästä linkistä.