Siirry sisältöön

Turvallisuus

Kuva: Malin Gustafsson.

Kuva: Malin Gustafsson.

Asuinympäristön turvallisuus vaikuttaa paljon ikäihmisten hyvinvointiin. Turvalliseksi koetulla alueella uskalletaan lähteä ulos, hoitaa asioita ja harrastaa. Siellä on helppo liikkua, ympäristö on siisti ja yhteisö tukee arjessa. Erityisesti liikkumisen turvallisuus ja esteettömyys ovat iäkkäille tärkeitä.

Turvallisuuteen ja iäkkäiden turvallisuuden tunteeseen voidaan vaikuttaa sekä fyysisessä että sosiaalisessa ympäristössä tehtävillä ratkaisuilla. Kartoitimme asuinalueen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kehittämisen keinoja ympäristöministeriölle toteutetussa Turvallinen asuinalue ikääntyneille -selvityksessä.  Selvityksen pohjalta on laadittu opas Ikäturvallinen asuinalue, jossa kuvataan toimintatapoja, joiden avulla ikääntyneet asukkaat, kunnat ja järjestöt voivat parantaa liikkumisen turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä asuinalueilla.

Turvallisuuskävelyn tarkistuslistassa löytyy ohjeet siihen, kuinka tarkastella asuinympäristön turvallisuutta yhdessä ikääntyneiden asukkaiden kanssa. Listassa on ohjeet kävelyn järjestäjälle ja kysymyksiä osallistujien vastattavaksi. Kävelyn aikana ennakoidaan mahdollisia vaaranpaikkoja ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi