Siirry sisältöön

Boende-, grön- och motionsmiljöer

Vår forskning fokuserar på boende och miljö och deras inverkan på äldre personers upplevda hälsa och välbefinnande. Vi inriktar oss speciellt på miljöns inflytande på livskvalitet och aktivitetsutföranden hos personer med demenssjukdom. Vi är en aktiv part i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt och i kommittéarbete.

Vi utbildar professionella att planera och ta i bruk hälsofrämjande och rehabiliterande miljöer samt gröna vårdmetoder. Motions-, boende- och grönmiljöer såväl som gerontologiska miljöer utvecklas tillsammans med professionella och boende.

En grön miljö har större positiv effekt på äldre personers hälsa och välbefinnande än på vuxnas överlag. Förena er med oss för att bygga ålders- och minnesvänliga miljöer!

Erja Rappe, 040 533 7099, erja.rappe@ikainstituutti.fi