Äldreinstitutet – för ett gott åldrande

Äldreinstitutet forskar, utvecklar, utbildar och publicerar material för att främja äldres funktionsförmåga och delaktighet.

Vi är sakkunniga i ett gott åldrande och har ett nära samarbete med kommuner och organisationer. Våra prioriteringar:
• Funktionsförmåga, motion och motionsfrämjande
• Psykiskt välbefinnande
• Boende-, grön- och motionsmiljöer
• Frivilligverksamhet och kamratverksamhet

Forskar

Vi öppnar nya perspektiv på åldrandet och ålderdomen genom att lyssna på de äldre och personer som arbetar bland äldre. Vår praktiskt inriktade forskning ger vägledning för ett åldersvänligt samhälle och stöder utvecklingen av goda förfaranden.

Huvudvikten i vår forskning är lagd på ålders- och minnesvänliga boendemiljöer. Vi samarbetar med inhemska och europeiska universitet för att främja likställdhet och hälsa bland äldre.

Utvecklar

Vi utvecklar goda förfaranden för att främja rörelse, funktionsförmåga, psykiskt välbefinnande, frivilligverksamhet och kamratverksamhet samt åldersvänliga livsmiljöer. I arbetet med att skapa
och förankra nya förfaranden samarbetar vi med organisationer och kommuner.

Ett långsiktigt samarbete har bedrivits i programmet Kraft i åren där man har utvecklat goda förfaranden för motionshandledning, styrke- och balansträning samt utomhusmotion. Över 170
kommuner har varit med i programmet.

Som ett nytt utvecklingsprojekt startar vi Åldersskolan. I Åldersskolan sprider vi information om psykiskt välbefinnande till äldre och personer som arbetar med äldre.

Utbildar

Vi utbildar yrkesfolk för tjänster, vård, motion och rehabilitering för äldre i organisationer och kommuner samt kamrathandledare som är intresserade av frivilligverksamhet.

Vi ordnar kurser, utbildning av utbildare, mentorskap samt skräddarsydda kurser och handledning för arbetsplatser.

Teman för kurserna är bl.a. motionshandledning, styrke- och balansträning, handledning för seniordans, utomhusmotion, att stärka det psykiska välbefinnandet och att skapa en miljö som stöder välbefinnandet.

Publicerar

 • Forskningsrapporter
 • Goda handlingsmodeller
 • Material till stöd för handledning

Äldreinstitutets stiftelse

Äldreinstitutet upprätthålls av Äldreinstitutets stiftelse. Följande samfund har rätt att nominera en representant var till stiftelsens styrelse:

 • Helsingfors stad
 • Jyväskylä universitet
 • Helsingfors universitet
 • Föreningen för forskning om uppväxt och åldrande r.f.
 • Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.
 • Societas Gerontologica Fennica r.f.
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto r.y.

 

Äldreinstitutet
Jämsägatan 2
00520 Helsingfors
tel. 09 6122 160