Siirry sisältöön

Äldreinstitutet – för ett gott åldrande

Vi forskar, utvecklar, utbildar och publicerar material för att främja äldre personers funktionsförmåga och delaktighet.

Som expertorganisation samarbetar vi med tredje sektorn och kommunerna, och vi fokuserar speciellt på:

Forskning

Vi öppnar nya perspektiv på åldrandet och ålderdomen genom att lyssna på de äldre och personer som arbetar med äldre. Vår forskning är vardagsnära och tillhandahåller material för åldersvänliga lösningar i samhället samt stöder utvecklingen av goda tillvägagångssätt.

Huvudvikten i vår tillämpade forskning är lagd på ålders- och minnesvänliga boendemiljöer. Vi samarbetar med inhemska och europeiska universitet för att främja likställdhet och hälsa bland äldre. Vi är aktivt involverade i ROSEnet-samarbetet mellan europeiska experter för att minska social exkludering och i det europeiska nätverket HEPA Europe för främjande av fysisk aktivitet som stärker hälsan.

Utveckling

Vi utvecklar goda tillvägagångssätt för att främja rörelse, funktionsförmåga, psykiskt välbefinnande, frivillig- och kamratverksamhet samt åldersvänliga livsmiljöer. I arbetet med att skapa och förankra nya tillvägagångssätt samarbetar vi med organisationer och kommuner.

Aktuella utvecklingsprogram och -projekt

 • Kraft i åren -programmet
 • Kraft i åren virtuellt
 • Tillsammans i hemknutarna
 • Rörelse för Kraft i åren
 • Mina pensionärsår – förberedelse och träning
 • Åldersskolan
 • Psykiskt välbefinnande som kraft inför livets utmaningar
 • Programmet Grepp om livet

Utbildning

Vi utbildar professionella inom social- och hälsovård och fysisk träning i kommuner och inom tredje sektorn. Vi utbildar också frivilliga och stödkamrater.

Vi ordnar kurser, utbildning av utbildare, mentorskap samt skräddarsydda kurser och handledning för arbetsplatser.

Teman för kurserna är bl.a. motionshandledning, styrke- och balansträning, seniordans, utomhusmotion, psykiskt välbefinnande och stöd för miljöer som stärker de äldres egenmakt.

Publikationer

Vi publicerar forskningsrapporter och handböcker om tillämpning av goda handlingsmodeller till stöd för psykiskt välbefinnande i ålderdomen. Vi publicerar också handlednings- och läromaterial till stöd för såväl professionella som stödkamrater som verkar tillsammans med äldre personer.

Aktuella publikationer

 • Träna upp balansen
 • Var positiv! En bok om psykiskt välbefinnande för äldre
 • Bron till mentalt välbefinnande. Handbok för diskussionsgruppsledare
 • Promenadkompis för äldre
 • Veckans rörelse -kort och användarhandbok
 • Motionsrådgivning för äldre
 • Rekommendationer för främjande av en trygg och regelbunden motion utomhus för äldre
 • Meningspacken
 • Mental styrka. Logoterapeutiska perspektiv för att stärka det mentala välbefinnandet
 • Gymnastikprogram för äldre 1,2,3
 • Balans- och styrketräning för äldre. Guide för kamratinstruktörer

Äldreinstitutets stiftelse

Äldreinstitutet upprätthålls av Äldreinstitutets stiftelse. Följande samfund har rätt att nominera en representant var till stiftelsens styrelse:

 • Helsingfors stad
 • Jyväskylä universitet
 • Helsingfors universitet
 • Föreningen för forskning om uppväxt och åldrande r.f.
 • Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.
 • Societas Gerontologica Fennica r.f.
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto r.y.

 

Äldreinstitutet
Jämsägatan 2
00520 Helsingfors
tel. 09 6122 160