Siirry sisältöön

Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmämalli

Vanhuuden Mieli -projektissa on luotu vertaisryhmätoiminnan kehys, jossa hyödynnetään elämänkulkuviitekehystä ja logoterapeuttista ajattelutapaa. Logoterapeuttisella orientaatiolla toimivassa vertaisryhmässä huomio ei ensisijaisesti kohdistu samankaltaisiin vaikeisiin elämäntilanteisiin ja niiden jakamiseen, vaan vertaisryhmään osallistujien mielen hyvinvointia vahvistaviin ajattelu- ja asennoitumistapoihin.

Syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana Vanhuuden Mieli -projektissa toteutettiin kolme ryhmäprosessia kolmelle erilaiselle ryhmälle: muistisairauden alkuvaiheessa oleville ikääntyneille, omaishoitajille sekä lieviä masennusoireita, alakuloa ja tarkoituksettomuuden tunteita kokeville ikäihmisille.

Yhteisenä näkökulmana kaikissa vertaisryhmissä on ollut mielen hyvinvointi. Mielen hyvinvointiin fokusoituminen kääntää katseen sairauksista, niiden oireista, tai elämäntilanteen kuormittavuudesta voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Osallistujat voivat tuoda ryhmään arjen haasteita ja elämäntilanteen vaikeutta, mutta ryhmän ohjaaja pyrkii tuomaan niiden rinnalle elämänmyönteistä näkökulmaa. Sairauden, ongelmien ja kuormittumisen rinnalle nostetaan voimavaroja, kiitollisuuden aiheita ja myönteisiä kokemuksia tuovia asioita arjessa. Logoterapeuttinen ajattelutapa ja elämänkulkuviitekehys elävät vertaisryhmätapaamisten teemoissa ja ryhmissä käsiteltävissä kysymyksissä.

Projektin aikana toteutettavien ryhmäprosessien tavoitteena on saada tietoa ja kokemuksia siitä, miten keskusteluryhmä tukee mielen hyvinvointia. Keskusteluryhmämalli on kuvattu ja sen pohjalta on tuotettu Mielen hyvinvoinnin silta- opas keskusteluryhmän ohjaajalle.

Huhtikuussa 2014 aloitettiin Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmän ohjaajakoulutus, joka kohdennettiin erityisesti hankkeen yhteistyöjärjestöille. Koulutukseen osallistui kahdeksan järjestö- ja/tai vanhustyötaustaista henkilöä. Neljän päivän koulutus antoi valmiudet keskusteluryhmän ohjaamiseen ja siinä käytiin läpi ryhmämalli kokonaisuudessaan sisältäen ryhmämallin ohjaavat periaatteet, tapaamiskertakohtaiset teemat ja tavoitteet. Tavoitteena oli, että osallistujat käynnistävät koulutuksen aikana Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmän omassa työssään tai toimintaympäristössään. Koulutuksen tuloksena eri puolilla Suomea käynnistettiinkin ryhmiä tai ryhmän teemoja sovellettiin vapaammin ikäihmisten kanssa käydyissä keskusteluissa ja tapaamisissa.

Vuoden 2015 aikana toteutettiin kolme Mielen hyvinvoinnin silta -koulutusta kolmella eri paikkakunnalla. Koulutus toteutettiin kaksipäiväisenä kokonaisuutena, jonka aikana tutustuttiin Mielen hyvinvoinnin sillan lähtökohtiin, tapaamisten teemoihin sekä rakenteeseen ja tehtiin yhdessä oppaassa kuvattuja harjoituksia.

Lataa opas (PDF).