Siirry sisältöön

Lahjoita nyt!

Lahjoittamalla tuet iäkkäiden hyvinvointia edistävää työtä Suomessa.  

Ikäinstituutti edistää hyvää vanhenemista koulutuksen, kehittämisen, tutkimuksen ja viestinnän keinoin. Ikäinstituutin keskeisenä tarkoituksena on ikäihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen, ja tärkeimmät asiantuntemusalueet liittyvät iäkkäiden liikuntaan ja mielen hyvinvointiin sekä ikäystävällisiin asuinympäristöihin.

Lahjoitusten avulla mahdollistat mm. iäkkäiden hyvinvointia edistäviä materiaaleja, webinaareja ja kampanjoita, joita Ikäinstituutti tuottaa ja levittää. Tuellasi ylläpidämme liikunnan edistämisen liikepankkia Voitas.fi-sivustoa (Voitas.fi ) ja Mielen hyvinvoinnin taitopankkia Ikaopisto.fi (https://ikaopisto.fi/).

Miten lahjoitat?

Pienilläkin summilla, kuten 10–50 euroa, saadaan aikaan hyvän vanhenemisen tekoja.

Perinteinen tilisiirto:

Saaja: Ikäinstituutin säätiö
Tilinumero: FI41 8000 1101 5187 37
Viesti: Rahalahjoitus

Voit valita myös kohdennettuja lahjoituskohteita Auttamisesta arkea -palvelussa (https://auttamisestaarkea.fi/).

Rahankeräyslupa RA/2023/1067.

Sponsoreille ja yhteistyökumppaneille

Teemme mielellämme yhteistyötä yritysten kanssa. Ikäinstituutti tarjoaa korkeatasoista ja monipuolista osaamista ja tietotaitoa ikääntymiseen liittyen. Yritykset voivat jalkautua kumppaniksi mukaan hankkeisiin, koulutuksiin, tapahtumiin ja materiaalituotantoon.

Testamentit

Otamme vastaan testamenttilahjoituksia, esimerkiksi toimintamme yleiseen tukemiseen tai erikseen määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Testamenttien käyttötarkoituksen tulee olla sopusoinnussa Ikäinstituutin tarkoituksen ja sääntöjen kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Talousjohtaja Marie Anttila,
puh. 040 584 9542 tai
sähköpostilla marie.anttila(at)ikainstituutti.fi.