Ikäinstituutti

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta

Ikäinstituuttia ylläpitää säätiö, joka perustettiin vuonna 1971 edistämään hyvää vanhuutta.

Seuraavilla yhteisöillä on oikeus nimetä jäsen säätiön hallitukseen:

  • Helsingin kaupunki
  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
  • Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf
  • Societas Gerontologica Fennica ry
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
  • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
puh. 09-6122 160, koulutus- ja kurssitiedustelut
6122 1610 tai 6122 1623
Toimiston puhelinvaihde: Ma-Pe klo 9.00-15.00
(heinäkuussa suljettu)
s-posti: info@ikainstituutti.fi

Verkkolaskutusosoitteet

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Voihan väestörakenne!

Voihan väestörakenne!

Vanhuuttani en tosiaankaan vietä yksin. Joudun pikemminkin ponnistelemaan, että tapaan muita kuin yli 65-vuotiaita, vaikka he hyvää seuraa ovatkin. Yli 65-vuotiaita on nimittäin silloin tällä menolla vajaa 30 prosenttia koko väestöstä. Ilman maahanmuuttoa työikäisen väestön määrä on tuolloin 217 000 henkilöä pienempi kuin nyt. Alle 15-vuotiaita ennustetaan olevan tuolloin yhtä vähän kuin 1800-luvun lopulla, kun koko väestö oli alle 2 miljoonaa. Tämä tilanne on meillä aika pian. Vaikea uskoa, mutta totta se on.

Lue lisää

Suuret ikäluokat haastavat liikuntakulttuurin

Suuret ikäluokat haastavat liikuntakulttuurin

Ikäihmiset muodostavat hyvin heterogeenisen joukon. Mukana on hyväkuntoisia, koko elämänsä liikkuneita ja terveitä senioreita, joilla on myös kulutusvoimaa kasvaneiden tulo- ja varallisuustasojen myötä. Mukana on myös paljon pitkäaikais- ja muistisairaita sekä aikaisempaa enemmän yksinäisiä. Turvattomuutta kokee lähes joka kymmenes. Miten liikuntaa ja liikunnan palveluita osataan tarjota tai tuottaa mahdollisimman monelle?

Lue lisää

Eläkkeellä maistuu

Eläkkeellä maistuu

Eläkeikäisten juomatavoissa on havaittu isoja ikäryhmittäisiä eroja. Monet vastikään eläkkeelle siirtyneet käyttävät alkoholia usein ja suuriakin määriä. Erot ovat yhteydessä myös sukupuoleen: nykyään 65-69-vuotiaista naisista kolmasosa käyttää alkoholia vähintään viikoittain. Tosin miehillä on edelleen roima etumatka.

Lue lisää
Arkisto