Ikäinstituutti

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta

Ikäinstituuttia ylläpitää säätiö, joka perustettiin vuonna 1971 edistämään hyvää vanhuutta.

Seuraavilla yhteisöillä on oikeus nimetä jäsen säätiön hallitukseen:

  • Helsingin kaupunki
  • Helsingin yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
  • Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf
  • Societas Gerontologica Fennica ry
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
  • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
puh. 09-6122 160, koulutus- ja kurssitiedustelut
6122 1610 tai 6122 1623
Toimiston puhelinvaihde: Ma-Pe klo 9.00-15.00
(heinäkuussa suljettu)
s-posti: info@ikainstituutti.fi

Verkkolaskuosoite

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Suuret ikäluokat haastavat liikuntakulttuurin

Suuret ikäluokat haastavat liikuntakulttuurin

Ikäihmiset muodostavat hyvin heterogeenisen joukon. Mukana on hyväkuntoisia, koko elämänsä liikkuneita ja terveitä senioreita, joilla on myös kulutusvoimaa kasvaneiden tulo- ja varallisuustasojen myötä. Mukana on myös paljon pitkäaikais- ja muistisairaita sekä aikaisempaa enemmän yksinäisiä. Turvattomuutta kokee lähes joka kymmenes. Miten liikuntaa ja liikunnan palveluita osataan tarjota tai tuottaa mahdollisimman monelle?

Lue lisää

Eläkkeellä maistuu

Eläkkeellä maistuu

Eläkeikäisten juomatavoissa on havaittu isoja ikäryhmittäisiä eroja. Monet vastikään eläkkeelle siirtyneet käyttävät alkoholia usein ja suuriakin määriä. Erot ovat yhteydessä myös sukupuoleen: nykyään 65-69-vuotiaista naisista kolmasosa käyttää alkoholia vähintään viikoittain. Tosin miehillä on edelleen roima etumatka.

Lue lisää

Varttuneiden mielen hyvinvointi yhä tutummaksi

Mielen hyvinvoinnin vaaliminen on keskeinen osa iäkkäiden toimintakyvyn edistämistä. Ikäinstituutin Elämäntaidon eväät -hanke on tuottanut useita välineitä varttuneiden mielen hyvinvoinnin tueksi. Uusi Elämäntaidot esiin -kampanja tarjoaa myös valmista kuunneltavaa sekä helposti kokeiltavia ja hyödynnettäviä vinkkejä ja välineitä.

Lue lisää
Arkisto