Siirry sisältöön

Kansallinen toimenpideohjelma liian vähän liikkuville ikäihmisille

Toimenpideohjelman päämääränä oli edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti.

Kohderyhminä olivat 60+ eläkkeelle siirtyvät ja 75+ itsenäisesti asuvat, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset. 

Toimenpideohjelman kuudentoista toimenpide-ehdotuksen toteutukseen kannustettiin kaikkia toimijoita, jotka voivat edistää hyvää vanhenemista. 

Tavoitteena oli lisätä kuntiin parhaaseen tietoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin perustuvaa liikuntaneuvontaa ja -toimintaa sekä esteettömiä ja turvallisia liikkumisympäristöjä. 

Tämä edellyttää osaamisen vahvistamista sosiaali-, terveys-, liikunta- ja teknisessä toimessa sekä järjestöissä. Ikäihmisten terveyttä edistävä liikunta on tärkeä sisällyttää valtakunnallisten sekä paikallisten toimijoiden ja kuntien eri hallinnonaloja koskeviin hyvinvointistrategioihin. Myös ikäihmisiä koskevissa laeissa liikunnalla tulee olla tärkeä sija. 

Kaikkien toimijoiden, jotka työssään voivat edistää ikäihmisten liikuntaa, on tärkeä lisätä keskinäistä tiedonvaihtoa ja paikallista yhteistyötä. Hyvä toimintatapa on sisällyttää ikäihmisten liikunta osaksi monisektoristen yhteistyöryhmien työtä. Ikäihmisten mielipiteet otetaan huomioon esimerkiksi kuulemalla vanhusneuvostoja. 

Liikkeellä voimaa vuosiin logo