Siirry sisältöön

Vaikuttaminen

 

Luova ja luotettava yhteistyökumppani

Toteuttaakseen strategiset tavoitteensa Ikäinstituutti tekee kehittämis-, tutkimus- ja koulutusyhteistyötä monien keskeisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina on mm. eläkeläisjärjestöjä, palvelutalosäätiöitä ja -yhdistyksiä, kansanterveys-, liikunta ja vanhustyönjärjestöjä, yliopistoja ja muita tutkimuslaitoksia sekä useita kuntia ympäri Suomea.

Ikäihmisten terveysliikunnan ja mielen hyvinvoinnin kehittämishankkeissa kehitetään, levitetään ja juurrutetaan hyviä toimintatapoja järjestöjen, kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Koulutushankkeissa toteutetaan prosessinomaisia koulutuskokonaisuuksia kolmannen sektorin ja palvelujärjestelmän kanssa.

Ikäinstituutin tutkijat tekevät yhteistyötä muiden gerontologian tutkijoiden mm. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n kanssa.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään pohjoismaisten tutkimuslaitosten ja järjestöjen kanssa. Ikäinstituutti osallistuu myös eurooppalaisiin verkostoihin, joissa vaihdetaan hyviä käytäntöjä.

Ota yhteyttä

johtaja Katja Borodulin, puh. 050 591 2413

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen, puh. 050 550 2312