Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointi

Tietoa ja taitoa mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Mielen hyvinvointiin ja sen vahvistamisen keinoihin liittyvää tietoa ja taitoa tarvitsevat kaikki. Ikäinstituutti on tehnyt uraa uurtavaa työtä ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.  Aihepiiristä on tuotettu runsaasti tietoa sekä helppokäyttöisiä välineitä ja toimintamalleja.

Mielen hyvinvoinnin tietotaitoa levitetään monipuolisesti verkostoissa, koulutuksissa ja materiaaleissa. Merkittävä levittämisen ja juurruttamisen kanava on Ikäopisto, joka valtakunnallisena ja alueellisena toimintana luo mielen hyvinvoinnin työlle vankan rakenteen.

Ikäopisto – mielen hyvinvoinnin taitopankki kokoaa Ikäinstituutin aiempien mielen hyvinvoinnin hankkeiden helmet kaikkien saataville. Avoin verkkosivusto tarjoaa tietoa ja harjoitteita ikäihmisille mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Alueellisessa Ikäopistossa vahvistetaan mielen hyvinvoinnin työtä iäkkäiden parissa uusin sisällöin sekä luodaan yhteistä toimintaa ja verkostoja. Pilottialueena toimii Kouvolan seutu.

Toimintamme pohjaa geropsykologiaan, positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Tarkastelemme ikääntyvien mielen hyvinvointia voimavaralähtöisesti, vahvuuksien ja elämänkokemuksen valossa.

Tule vahvistamaan kanssamme mielen hyvinvointia!

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen

puh. 050 550 2312 tai sirkkaliisa.heimonen(at)ikainstituutti.fi

 

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Mielen taidoista kannattaa keskustella

Mielen taidoista kannattaa keskustella

Kahden viime vuoden aikana olemme järjestäneet Kouvolan kansalaisopistolla luentosarjan mielen hyvinvoinnista ja ikääntymisestä. Luentojen tavoitteena on ollut tietotaidon lisääminen mielen hyvinvoinnin näkökulmista, kuten esimerkiksi luonteenvahvuuksista, mielen kimmoisuudesta sekä elämäntaidoista. Tilaisuuksissa on tehty harjoituksia omien mielen taitojen vahvistamiseksi ja keskusteltu vilkkaasti. Kysyimme osallistujilta palautetta, millaisia oivalluksia ja vinkkejä luennoilta on saatu omaan arkeen. Alla muutamia nostoja minua puhutelleista palautteista, jotka tiivistävät myös jotakin olennaista mielen hyvinvoinnista.

Selviämme tästäkin yhdessä! – Voimavinkkejä Ikäopiston käyttäjiltä

Selviämme tästäkin yhdessä! –  Voimavinkkejä Ikäopiston käyttäjiltä

Arki otti kuluneena keväänä uutta suuntaa jokaisen kohdalla, kun arvaamaton uusi uhka alkoi leijua sen yllä. Koronatietoa saatiin päivittäin mutta miten sen kanssa tulisi elää? Heräsi huoli omasta ja läheisten jaksamisesta rajoitusten aikana. Tiesimme, että juuri ikäihmisiltä löytyy viisautta oman mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen poikkeusaikanakin. Niinpä pyysimme Ikäopisto.fi -sivuston käyttäjiltä koronakeväälle mielen voimavinkkejä ja hyviksi koettuja toimintatapoja, joista on heille ollut tukea arjessa.

Mielen taidoilla toivoa tähän hetkeen

Mielen taidoilla toivoa tähän hetkeen

Olemme eläneet nyt kuukausia koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilassa, johon kukin meistä on astunut omista lähtökohdistaan ja elämäntilanteestaan. Olemme joutuneet luopumaan monista aiemmin itsestään selvinä pitämistämme asioista, sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja rakentamaan monet arjen käytännöt uudelleen. Poikkeustilanteessa tarvitaan monia mielen taitoja. Tunteiden tunnistaminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen tiedostaminen ja selviytymistaidot ovat juuri nyt tärkeitä.

Yhteistyötä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhteistyötä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi

Marttaliitossa käynnistettiin keväällä 2018 Vilppu-hanke, jonka tavoitteena on kehittää iäkkäiden ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä vapaaehtoistyötä. Voimaantumisen vahvistaminen ja myönteiseen suuntaaminen ovat hankkeen läpileikkaavana näkökulmana. Ikäinstituutti pääsi alusta saakka mukaan suunnittelemaan ja työstämään hankkeen materiaaleja sekä iäkkäiden mielen hyvinvoinnin teemoja sekä voimaantumista vahvistavaa ohjausta.      

Ikäopisto on avattu!

Ikäopisto on avattu!

Mielen hyvinvoinnin tietoa ja taitoa tarvitsevat kaikki. Ikäopisto on taitopankki, josta voi löytää eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. 

Arkisto