Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointi

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi

Tietoa ja taitoa mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Mielen hyvinvointiin ja sen vahvistamisen keinoihin liittyvää tietoa ja taitoa tarvitsevat kaikki. Ikäinstituutti on tehnyt uraa uurtavaa työtä ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi.  Aihepiiristä on tuotettu runsaasti tietoa sekä helppokäyttöisiä välineitä ja toimintamalleja.

Ikäinstituutti kouluttaa mielen hyvinvoinnin teemoista ikäihmisiä, ammattilaisia, vertaisohjaajia, opiskelijoita ja kaikkia asiasta kiinnostuneita.

  • Ikäihmisille järjestetään maksuttomia webinaareja vuosittain.  Ajankohtainen tieto webinaareista löytyy täältä.
  • Ammattilaisille, vertaisohjaajille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille järjestetään webinaareja ja koulutuksia. Koulutuksien ajankohdat löydät täältä.

Lisäksi valmennamme työyhteisöjä mm. kohtaamisen, työhyvinvoinnin, ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisen teemoista. Niistä löytyy lisätietoa täältä.

Ikäopisto – mielen hyvinvoinnin taitopankki kokoaa Ikäinstituutin aiempien mielen hyvinvoinnin hankkeiden helmet kaikkien saataville. Avoin verkkosivusto tarjoaa tietoa ja harjoitteita ikäihmisille mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Sivustolta löydät harjoituksia mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä ikäihmisten omia vinkkejä hyvinvointiin.

Toimintamme pohjaa geropsykologiaan, positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Tarkastelemme ikääntyvien mielen hyvinvointia voimavaralähtöisesti, vahvuuksien ja elämänkokemuksen valossa.

Tule vahvistamaan kanssamme mielen hyvinvointia!

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen

puh. 050 550 2312 tai sirkkaliisa.heimonen(at)ikainstituutti.fi

 

Ajankohtaista

Mielikahvila ammattilaisille

Mielikahvila ammattilaisille

Kevään 2023 Mielikahvilassa paneudutaan ikäihmisten mielen hyvinvointiin ja tutustutaan sen vahvistamisen keinoihin. Kahvilat ovat maksuttomia Teams-tapaamisia.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Hoitajana merkityksellisyyttä ja iloa kokien haasteiden keskellä

Hoitajana merkityksellisyyttä ja iloa kokien haasteiden keskellä

Iäkkäiden hoivapalvelut ovat otsikoissa päivittäin. Hoitotyössä henkilöstöpula heijastuu työn arkeen ja hoivan laatuun. Tosiasioita ei käy kiistäminen. Vaikka vanhustyö on murroksessa ja muutosten äärellä, ei sen ydintehtävä ole muuttunut miksikään. Ihmisen kohtaaminen ja hoivan tarjoaminen on työn ydintä. Mahdollisuus tämän ydintehtävän hyvään hoitamiseen parhaan osaamisensa ja ammattietiikan mukaisella tavalla on kaiken keskellä suuri kysymys.

Toimintatapoja asukkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Toimintatapoja asukkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Saimme mahdollisuuden osallistua Keski-Uudenmaan ympärivuorokautiselle hoidolle suunnattuun Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin kehittämisohjelmaan vuosina 2021–2022. Keusoten tehostetun ja tuetun palveluasumisen yksiköt olivat hyvin edustettuina vajaan vuoden mittaisella matkalla tärkeän teeman ympärillä. Kehitimme ja otimme käyttöön yhteensä seitsemän erilaista mielen hyvinvoinnin toimintatapaa. Oli hienoa huomata, että pienillä ja arkipäiväisilläkin asioilla voidaan saada paljon hyvää aikaan.

Parasta aikaa

Parasta aikaa

Muutama vuosi sitten minä ja työkaverini osallistuimme Ikäinstituutin Polku mielen hyvinvoinnin valmentajaksi -valmennukseen. Ammattilaisille suunnatun valmennuksen, luentosarjojen ja verkostotyön avulla ymmärryksemme mielen hyvinvoinnin ja Ikäopisto-toiminnan merkityksestä kasvoi. Voimavaralähtöinen ja myönteinen tapa kohdata asiakkaat, työkaverit ja yhteistyökumppanit ovat jääneet pysyviksi toimintatavoiksi.

Kysymykset voimaantumisen työkaluina

Kysymykset voimaantumisen työkaluina

Mielen hyvinvointi on voimavara, joka ylläpitää hyvää arkea ja suojaa erilaisissa elämän karikoissa. Eläkeikäisille huomion kiinnittäminen mielen hyvinvointiin ei välttämättä ole tuttua. Omia vahvuuksia tai taitoja huolehtia itsestään ei ole totuttu tunnistamaan.  Eräs omaishoitaja totesikin: ”Nyt kun kahdeksankymppii lähestyy, niin uskaltaisiko ajatella mikä minulle on tärkeää”. Myönteiseen suuntaavien ja rohkaisevien kysymysten avulla on mahdollisuus nostaa esiin iäkkään mielen hyvinvointia tasapainottavia arkisia keinoja, voimavaroja ja taitoja. Kysymisen taito on osa mielenterveysosaamista. Taustalla on ajatus ihmisestä aktiivisena toimijana ja oman elämänsä asiantuntijana.  

Ikäihmiset liikuntamotivaation lähteille

Ikäihmiset liikuntamotivaation lähteille

Monessa kunnassa tarjotaan liikuntaneuvontaa ja kehitetään neuvonnan palveluketjua terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien - usein nuorten tai työikäisten - tavoittamiseksi. Ikäinstituutissa kannustetaan järjestämään liikuntaneuvontaa myös ikäihmisille poikkisektorisella yhteistyöllä. On tärkeää, että neuvojilla ja toiminnan järjestäjillä on osaamista ikääntymisen erityispiirteistä sekä niistä konkreettisista toimista, joilla ikäihmisiä tuetaan liikunnan aloittamisessa tai lisäämisessä.

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Hoitajana merkityksellisyyttä ja iloa kokien haasteiden keskellä

Hoitajana merkityksellisyyttä ja iloa kokien haasteiden keskellä

Iäkkäiden hoivapalvelut ovat otsikoissa päivittäin. Hoitotyössä henkilöstöpula heijastuu työn arkeen ja hoivan laatuun. Tosiasioita ei käy kiistäminen. Vaikka vanhustyö on murroksessa ja muutosten äärellä, ei sen ydintehtävä ole muuttunut miksikään. Ihmisen kohtaaminen ja hoivan tarjoaminen on työn ydintä. Mahdollisuus tämän ydintehtävän hyvään hoitamiseen parhaan osaamisensa ja ammattietiikan mukaisella tavalla on kaiken keskellä suuri kysymys.

Arkisto