Mielen hyvinvointi

Ikäihmisten kohtaamista, osallisuutta ja mielen hyvinvointia

Ikäinstituutti on tehnyt uraa uurtavaa työtä ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Tarkastelemme ikääntyvien mielen hyvinvointia mielen taitojen ja voimavarojen sekä elämänkokemuksen valossa. Hyvinvoinnin kokonaisuudessa yhdistyvät mieli, liikkuminen, ympäristö ja ikäihmisten omat kokemukset.

Arvostamme ja kuuntelemme ikäihmisten omaa ääntä. Painotamme myönteistä näkökulmaa ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa.

Viemme vanhustyössä eteenpäin hyvää kohtaamista, arvostavaa vuorovaikutusta ja osallisuuden vahvistamista. Tuomme vanhustyöhön mahdollisuuksien kieltä ja ratkaisujen näkökulmaa.

Kehittämis- ja tutkimushankkeet, materiaalit ja julkaisut sekä koulutukset ja valmennukset tuottavat monipuolista tietoa ja välineitä sekä levittävät ja juurruttavat hyviä mielen hyvinvoinnin toimintatapoja vanhustyön arkeen.

Toimintamme perustuu geropsykologiaan, sosiaaligerontologiaan, positiiviseen psykologiaan, tarkoitus- ja ratkaisukeskeisyyteen sekä voimavaralähtöisyyteen. Laaja-alainen osaamisemme yhdistyy vahvaan käytännön tuntemukseen.

Tule vahvistamaan kanssamme mielen hyvinvointia!

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen, puh. 050 550 2312 tai sirkkaliisa.heimonen(at)ikainstituutti.fi

Mielen hyvinvointia voi vahvistaa

Elämänkokemus on mielen hyvinvoinnin perusta. Mielen taidot ja voimavarat kiteytyvät eletyn elämän myötä. Jokainen voi vahvistaa omaa mielen hyvinvointiaan kiinnittämällä huomion myönteisiin asioihin arjessa, tunnistamalla omat voimavaransa, suhtautumalla elämän haasteisiin kasvun paikkoina ja arvostamalla omaa elämänkokemustaan.  Mielen hyvinvointiin ja sen vahvistamisen keinoihin liittyvää tietoa ja taitoa tarvitsevat niin ikäihmiset kuin heidän parissaan työskentelevä ammattihenkilöstö.

Ajankohtaista

Arkisto

Iästä ja elämästä -blogi

Työn onnea ja yhdessä tekemisen kemiaa

Työn onnea ja yhdessä tekemisen kemiaa

Mistä työn onni löytyy? Päätimme pohtia asiaa VIVA-hankkeen päättyessä. Koimme haikeutta tiimityöskentelyn loppumisesta, mutta läsnä oli myös suurta iloa yhdessä taitetusta matkasta ja työn tuloksista. Kehitimme hankkeessa voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Ammensimme aineksia siihen ratkaisukeskeisyydestä, myönteisistä tunteista ja vahvuuksien tunnistamisesta ja käytöstä, tietoisesta läsnäolosta sekä myötätunnon voimasta.

Lue lisää

Varttuneiden mielen hyvinvointi yhä tutummaksi

Mielen hyvinvoinnin vaaliminen on keskeinen osa iäkkäiden toimintakyvyn edistämistä. Ikäinstituutin Elämäntaidon eväät -hanke on tuottanut useita välineitä varttuneiden mielen hyvinvoinnin tueksi. Uusi Elämäntaidot esiin -kampanja tarjoaa myös valmista kuunneltavaa sekä helposti kokeiltavia ja hyödynnettäviä vinkkejä ja välineitä.

Lue lisää
Arkisto