Siirry sisältöön

Alueelliset Ikiliikkuja-oppimisverkostot

Ikiliikkuja-oppimisverkostot kokoavat yhteen soten, liikuntatoimen ja järjestöjen edustajia. Aiemmin Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoina tunnetut verkostotapaamiset laajenevat käsittelemään yli 65-vuotiaiden liikkumisen edistämistä. Oppimisverkostojen tavoitteena on lisätä tiedonvaihtoa alueen eri toimijoiden välillä sekä kannustaa uusien ideoiden kokeiluun. Verkostot tapaavat 1–2 kertaa vuodessa etäyhteydellä tai isäntäkuntaa vaihdellen.

Liity oman alueesi oppimisverkostoon niin saat kutsun seuraavaan tapaamiseen!

Liity oppimisverkostoon

Tapaamisten teemat vaihtelevat. Tapaamisissa voit verkostoitua ja jakaa ajatuksia muiden alueella toimivien kanssa.

Oppimisverkostot

Kevään 2024 teema: Kohtaako kysyntä ja tarjonta – iäkkäät liikkumaan toimintakyvyn mukaan.

Iäkkään ohjautuminen hänelle sopivan liikuntaharjoittelun pariin vaatii sujuvaa ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Palvelut tulisi määritellä toimintakyvyn mukaan ja tarjontaa pitäisi olla kaikille. Omista palveluista viestiminen laadukkaasti iäkkäille ja ammattilaisille mahdollistaa ohjautumisen oikeaan palveluun.

Tapaamisen sisältö:

  • kohderyhmän tunnistaminen ja palveluiden kohdentaminen
  • palveluiden kuvaaminen iäkkäille ja ammattilaisille selkeästi ja informatiivisesti
  • kokemusten ja ideoiden jakaminen

Ajankohdat:

Lisätietoja oppimisverkostoista antavat Ikiliikkuja-ohjelman asiantuntijat Anna-Maria Mansikka ja Hanna Valkeinen

Oppimisverkostoissa hyödynnetään Moodle -alustaa. Moodle-tunnukset voit tilata Emily Wulta.

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi