Siirry sisältöön

Ikäihmisten kokemuksia mielen hyvinvoinnista

Voimavaroja voimapajoista

Vanhuuden Mieli -projektin tavoitteena on osallistaa ja rohkaista ikäihmisiä pohtimaan keinoja ja mahdollisuuksia ylläpitää mielen hyvinvointia. Projektissa kutsutaan ikäihmisiä keskustelemaan ja kertomaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan mielen hyvinvoinnista ja ikääntymisestä.

Projektin ensimmäisen vuoden aikana järjestettiin neljä avointa keskustelutilaisuutta, joissa ikäihmisillä oli mahdollisuus puhua vanhuudesta ja elämän mielekkyydestä. Tilaisuuksien teemana oli Voimavaroja voimapajoista. Kaksi ensimmäistä Voimapajaa järjestettiin Helsingissä, Kampin palvelukeskuksessa ja Merikaaren palvelukeskuksessa Lauttasaaressa. Muut tilaisuudet olivat Tampereella pääkirjasto Metsossa sekä Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa kohtaamispaikka Myyringissä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 250 ikäihmistä.

Voimapajoista kolmessa puhui emeritusprofessori, luennoitsija ja kirjailija Markku Ojanen, joka on yksi Suomen tunnetuimpia myönteisen ajattelun asiantuntijoista. Ojanen puhui elämän mielekkyydestä ja myönteisyyden voimasta tarinoiden kautta, käyttäen esimerkkejä sekä elävästä elämästä että elokuvien ja kirjojen maailmasta. Viimeisimmässä Voimapajassa logoterapian asiantuntija Pirjo Möller puhui teemalla Iloa ikääntymiseen ja mielen kuntokoulu. Puheenvuorossaan hän tarkasteli muun muassa ihmiskäsitystä, elämän tarkoituksellisuuden katoamattomuutta, suhtautumista ikääntymiseen ja elämän kolmatta vaihetta kaikkine mahdollisuuksineen. Voimapajoissa puhui myös Vanhuuden Mieli -projektin tutkija Suvi Fried, joka kertoi projektin lähtökohdista mielen hyvinvointiin liittyvän tutkimuksen näkökulmista ja johdatteli yleisöä yhteiseen keskusteluun.

Ikäihmisten haastattelut

Voimapajoissa käydyn keskustelun lisäksi projektin tutkija Suvi Fried on syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana haastatellut 30 eri-ikäistä ikäihmistä pääkaupunkiseudulla. Haastattelut ovat tarjonneet ikääntyneille tilaisuuden kertoa omista voimavaroistaan, sosiaalisista verkostoistaan, elämänasenteestaan sekä mielen hyvinvoinnista ja sen ylläpitämisestä. Elämäntapahtumien kautta haastatteluissa käsiteltiin myös vaikeista elämäntilanteista selviytymistä ja selviytymisen tukena olleita asioita.

Ikäihmiset ovat kiinnostuneita mielen hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä sen vahvistamisen mahdollisuuksista. Voimapajojen lisäksi projektiryhmä on ollut mukana useissa pienemmissä ikääntyneiden keskusteluryhmissä ja -tilaisuuksissa kuulemassa ja keskustelemassa mielen hyvinvoinnin teemoista. Ikäihmisten kanssa käytyjä keskusteluja sekä haastatteluja hyödynnetään tavoitteellisesti monella tasolla projektin kehittämistyössä koko projektin ajan muun muassa ikääntyneille sekä vanhustyön ammattilaisille suunnatun tiedon tuottamisessa.

Jatkuva tiedonkeruu ja kirjoituspyyntö

Vanhuuden Mieli -hankkeessa on kiinnostuttu ikäihmisten äänestä ja heidän näkemyksistään mielen hyvinvointiin ja elämän tarkoituksellisuuden tunteeseen vaikuttaviin tekijöihin. Haastattelut ja keskustelut hankkeen alussa ovat valottaneet tätä näkökulmaa, mutta edelleenkin on haluttu jatkaa näkemysten kartoittamista. Viime syksynä käynnistettiin jatkuvan tiedonkeruun tiimoilta lomakekysely ikäihmisten luentotilaisuuksissa sekä esitettiin pyyntö ikäihmisille kirjoittaa mielen hyvinvoinnista. Lomakkeita on kertynyt noin 20 kappaletta ja kirjoituspyyntö on tuottanut seitsemän kirjettä mielen hyvinvoinnista. Kertyneistä aineistosta saadaan sitaatteja ja kommentteja hyödynnettäväksi hankkeen julkaisuissa ja artikkeleissa. Kirjoituspyyntö on päättynyt, mutta lomaketta hyödynnetään vielä hankkeen loppuvaiheissa järjestetyissä tilaisuuksissa ikäihmisille.