Siirry sisältöön

Valaistus ja värit

Kuva Minna Malin.

Kuva Minna Malin.

Riittävä yleisvalaistus tekee ulkoympäristöistä turvallisen tuntuisia. Valaistuksen avulla voidaan korostaa sisäänkäyntialueita, paikkoja, joissa on tasoeroja, opasteita ja muita ulkoalueiden tärkeitä kohtia niin, että ne erottuvat selkeästi ympäristöstään.

Sijainti

Valonlähteiden tulee olla sopivalla korkeudella ja oikein kohdennettuja, jolloin vältytään häikäistymiseltä ja saadaan riittävän voimakas valo turvallisuuden takaamiseksi.

Reittien valaistuksen tulee olla jatkuvaa ja valaisimet tulee sijoittaa niin, että ne ohjaavat reitillä kulkijaa.

Havainnointi

Valaistuksen väri ja voimakkuus vaikuttavat värien havaitsemiseen.

Värejä käytetään opastamaan ja korostamaan erilaisia toiminnallisia alueita ulkotiloissa.

Ikäihmisten on helpompi havainnoida lämpimiä sävyjä, kuten punaista, keltaista ja oranssia, kuin kylmiä, sinisiä, vihreitä tai liloja sävyjä.

Kulkureiteillä on suositeltavaa käyttää eri värejä erottamaan toiminnallisia alueita toisistaan. Vastavärit toimivat hyvin, mutta huomioitava asia on, etteivät ne vahingossa anna tasaiselle kulkupinnalle virheellistä tunnetta tasoeroista. Etenkin muistisairaat voivat helposti tulkita voimakkaat kontrastierot tasoeroina.

Havaitsemista helpottaa myös portaisiin eritavoin asetetut kontrastiraidat ja mahdolliset liukuesteet sekä huomiota herättävä kasvillisuus rakenteiden läheisyydessä

Valaistuksen suunnittelusta löytyy tietoa seuraavasta linkistä:

Esteetön valaistus