Kotikulmilla-toiminnan aloittaminen

Säällä kuin säällä voi kävellä, kun on seuraa. Kuva: Jukka Murto

Säällä kuin säällä voi kävellä, kun on seuraa. Kuva: Jukka Murto

Kotikulmilla-toiminta on osallistujille maksutonta tai pienillä kustannuksilla helposti toteutettavaa. Toimintaa voidaan järjestää säännöllisesti tai satunnaisesti taloyhtiön tiloissa ja läheisyydessä. Ennen toiminnan aloittamista kannattaa sitä suunnitella yhdessä. Kotikulmilla-toiminta käsittää kuusi vaihetta.

 1. Päättäkää lähteä mukaan.
 • Sopikaa talotoimikunnassa, taloyhtiön hallituksessa tai vastaavassa lähtevänne mukaan.
 • Tiedottakaa päätöksestänne Ikäinstituuttiin.
 1. Ideoikaa yhdessä toimintaa.
 • Järjestäkää ideointitapaaminen ja tiedottakaa siitä etukäteen.
 • Kerätkää toiveita esimerkiksi vapaasti keskustellen.
 • Sopikaa kokoontumispäivät ja -paikka, kellonaika, kesto, osallistujien maksimäärä ja onko toiminta avointa vai suljettua.
 • Sopikaa ohjelmasta, tehtävistä ja kuka tekee mitäkin.
 1. Miettikää rahoitus.
 • Pyytäkää rahoitusta taloyhtiöltä tai talotoimikunnalta.
 • Jos perustatte kahvikassan, sopikaa, miten sitä hoidetaan.
 1. Osallistukaa koulutukseen.
 • Käykää Ikäinstituutin järjestämä TaloTsemppari-valmennus.
 1. Aloittakaa toiminta.
 • Tiedottakaa toiminnasta.
 • Varatkaa kerhohuone, sopikaa tarvittaessa avaimen hausta, järjestelkää tila, valmistelkaa mahdolliset tarjoilut ja huolehtikaa tilan siisteydestä.
 • Laatikaa yhdessä pelisäännöt toiminnalle.
 1. Sopikaa jatkosta.
 • Uskaltakaa kokeilla muuta ohjelmaa, mikäli joku ei toimi.
 • Kyselkää palautetta toiminnasta.
 • Ottakaa yhteyttä Ikäinstituuttiin, kun tarvitsette tukea.