Siirry sisältöön

Voimaannuttavaa ohjausta ja välineitä mielen hyvinvointiin

helminauha

Viva-hankkeessa (2016–2017) kehitettiin voimaantumista vahvistavaa ohjausta ja tuotettiin ohjauksen välineitä muistisairaiden ja kotona asuvien tukea tarvitsevien iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Hanke yhdisti innovatiivisella tavalla positiivista psykologiaa, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, tietoisen läsnäolon ja itseen kohdistuvan myötätunnon taitoja sekä gerontologista tietoa.

Hankkeessa pilotoitiin tietoisen läsnäolon ja itsemyötätunnon menetelmiä muistisairautta sairastavien ihmisten ja omaisten ryhmissä. Ammattihenkilöstölle toteutettiin kaksi valmennuspolkua. VIVA-valmennuksessa tarkasteltiin asiakkaan hyvinvointia ja sen vahvistamisen mahdollisuuksia ja menetelmiä positiivisen psykologian valossa. MIND-valmennus keskittyi läsnäolo- ja myötätuntotaitojen hyödyntämiseen asiakkaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa ja ohjauksessa.

Hankkeessa julkaistiin opas ammattihenkilöstölle voimaantumista vahvistavan ohjaustyön tueksi ja innostajaksi. Ikääntyville, muistisairautta sairastaville ihmisille ja läheisille tuotettiin opas mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen läsnäolo- ja myötätuntotaitojen avulla.

Hanke toteutettiin Terveyden edistämisen määrärahalla (STM/THL).

Lisätietoja: Sirkkaliisa Heimonen, 050-550 2312 tai etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi.