Siirry sisältöön

Kultaa kouluttajille -hanke (2019-2022)

Kultaa kouluttajille oli Ikäinstituutin kouluttajaverkoston toimintaa kehittävä hanke, jonka tavoitteena oli kouluttajaverkoston ja sen toiminnan laajentaminen sekä kouluttajien aktivoiminen ja heidän osaamisensa vahvistaminen. Tavoitteena oli saada lisää aktiivisia kouluttajia valtakunnalliseen kouluttajaverkostoon ikäihmisten soveltavan liikunnan ja liikuntapalveluketjun tueksi toteuttamaan iäkkäiden liikuntaa. Hankkeessa muotoiltiin ja päivitettiin koulutusten sisältöjä, toteutettiin yhdessä oppimisen ja verkosto-oppimisen menetelmiä sekä tuettiin paikallisten koulutusten toteutusta. Oppimisalustaksi ja kouluttajien työtä tukemaan otettiin käyttöön Moodle. Moodlea kehitetään edelleen aktiivisesti Ikäinstituutin koulutuksiin sopivaksi tuottamalla sinne verkkosisältöjä kouluttajille ja aktivoimalla heitä keskinäiseen vuoropuheluun. Tavoitteena on, että kaikki kouluttajien tarvitsema ajankohtainen, jäsennelty tieto löytyy Moodlesta.

 

 

Tutustu Kultaa kouluttajille -hankkeen tuloksiin

 

Ikäinstituutti jatkaa kouluttajaverkoston fasilitointia
Kouluttajaverkosto vaatii jatkuvaa huolenpitoa, täydennyskoulutusta ja uusia materiaaleja pysyäkseen aktiivisena.
Keskeisiä toimia jatkossa:

  • Kannustetaan kouluttajia raportoimaan paikallista ohjaajakoulutuksistaan Ikäinstituutille
  • Kannustetaan kouluttajia liittymään alueellisiin oppimisverkostoihin ja osallistumaan verkostolle tarjottaviin täydennyskoulutuksiin
  • Kouluttajille lähetetään 2x vuodessa sähköinen kouluttajakirje
  • Tiedotetaan kouluttajia mahdollisuudesta liittyä Voimaa vanhuuteen VIP fb-ryhmään