Siirry sisältöön

Psykiskt välbefinnande

Äldreinstitutet har varit en pionjär när det gäller att stärka äldre personers psykiska välbefinnande. Vi ser välbefinnande som en kombination av mentala förmågor, resurser och livserfarenhet. Att respektera äldre personer och lyssna på dem är utgångspunkten för vårt arbete. Vi betonar positiva aspekter och ett lösningsorienterat närmande. I det gerontologiska arbetet främjar vi ett gott möte mellan människor, uppskattande kommunikation och stärkt delaktighet.

Våra forsknings- och utvecklingsprojekt producerar kunskap och redskap rörande psykiskt välbefinnande. Vi publicerar material och ordnar utbildning för att förmedla goda tillvägagångssätt till det gerontologiska arbetets vardag.

Vi kan alla stärka vårt psykiska välbefinnande genom att fokusera på positiva saker i vår vardag, hitta våra resurser, möta utmaningar som möjligheter att utvecklas och uppskatta vår egen livserfarenhet. Förena er med oss för att stärka det psykiska välbefinnandet!

Sirkkaliisa Heimonen, 050 550 2312, sirkkaliisa.heimonen@ikainstituutti.fi