Siirry sisältöön

Ikäihmisten liikuntaneuvonta

Ikäihmisten liikuntaneuvonta on prosessimaista ja voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa. On tärkeää tunnistaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuva ikäihminen ja ohjata hänet liikuntaneuvontaan. Neuvonnassa ikäihminen saa kannustusta ja tukea arkiliikkumisen sekä liikuntaharrastuksen aloittamiseksi tai lisäämiseksi.

Neuvonta etenee vaiheittain asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan. Keskustelu on tasavertaista ja iäkkäällä on siinä aktiivinen rooli. Neuvonnassa tuetaan ikäihmisen pystyvyyden tunnetta. Tavoitteena on, että ikäihminen oivaltaa liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja motivoituu liikkumaan säännöllisesti itselleen mieluisalla tavalla. Ikäihmisen tarpeet, toiveet ja tavoitteet määrittävät neuvontaprosessin keston ja sisällön. Iäkästä tulee tukea arkiliikunnan lisäämisessä ja sopivan liikuntamuodon löytämisessä. Liikkumisen ja liikuntaharrastuksen jatkumista voi tukea seuraamalla ja arvioimalla tavoitteiden toteutumista yhdessä. Neuvojalla tulee olla soveltuva terveydenhuollon tai liikunta-alan koulutus.

Neuvontaprosessi on osa laajempaa palveluketjua, jossa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tavoitetaan ja tunnistetaan, liikkuminen otetaan puheeksi ja asiakas ohjataan liikuntaneuvontaan sekä omatoimisen ja/tai ohjatun liikkumisen pariin.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -etäkoulutus

Ikiliikkuja tarjoaa kaikille iäkkäiden liikkumisen edistämisestä kiinnostuneille Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutuksen maksutta.

Katso tulevat koulutukset koulutuskalenterista.

Valmiit materiaalit ryhmämuotoiseen liikuntaneuvontaan

Liikuntaneuvonta voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa. Ryhmämuotoisessa liikuntaneuvonnassa voi hyödyntää valmista materiaalia.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä -materiaali

Liikkuva minä -opintopiiri – ohjaajan opas

Lue lisää ikäihmisten ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta täältä.

Tutustu myös

Liikuntaneuvonta.fi-sivusto tarjoaa paljon tietoa ja työkaluja eri kohderyhmien liikuntaneuvonnasta.

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset ohjaavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä yhtenäistämään neuvontaprosessin sisällön laatua. Tutustu suosituksiin täältä.