Siirry sisältöön

Eduskuntavaalit 2023: Neljä ratkaisua iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseen

Ikäinstituutin asiantuntijat esittää neljä ratkaisua, miten toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tulee tulevassa hallitusohjelmassa vahvistaa.

Suurin osa yli 75-vuotiaista (80 %) asuu vielä itsenäisesti omassa kodissa ilman säännöllisiä palveluita. Tähän joukkoon kuuluu niin hyväkuntoisia ja aktiivisia eläkeläisiä kuin kotona kiikun kaakun pärjääviä ihmisiä. Panostamalla toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen varmistetaan laadukkaat ja elämänmakuiset eläkevuodet ja siirretään kalliiden hoivapalveluiden tarvetta.

Neljä ratkaisua iäkkäiden hyvinvoinnin edistämiseen

1. Voi liikkua ja ulkoilla riittävästi

Ratkaistava kysymys: Toimintakyvyltään heikentyneillä iäkkäillä ei ole mahdollisuuksia liikkua ja ulkoilla terveytensä kannalta riittävästi.

Ratkaisu: Ohjattuja liikunta- ja ulkoiluryhmiä huonokuntoisille eläkeläisille.

Vaikutus: Voima- ja tasapainoharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia, niistä aiheutuvia vammoja ja hoitojaksoja.

Mitä voit tehdä? Tukea ikäihmisten liikunnallista elämäntapaa edistäviä ohjelmia Liikkuvat-kokonaisuus/Ikiliikkuja-ohjelma (OKM) ja Voimaa vanhuuteen -työtä (STEA).

2. Arki sujuu turvallisesti

Ratkaistava kysymys: Iäkkäiden on hankala liikkua ja käyttää asuinympäristönsä palveluita.

Ratkaisu: Varmistaa ikä- ja muistiystävällinen ympäristö, mikä tukee ikääntyneiden itsenäistä kotona asumista, vaikka toimintakyky olisi jo heikentynyt.

Vaikutus: Toimintakyky pysyy parempana, kun kotoa on helppo ja turvallista lähteä liikkeelle.

Mitä voit tehdä? Tehdä ikä- ja muistiystävällisiä päätöksiä yhdyskuntasuunnittelussa ja tarjota kunnille hanketukea (YM ja 3. sektorin toimintaedellytysten varmistaminen).

3. Harrastukset lähelle kotia

Ratkaistava kysymys: Toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät eivät pääse osallistumaan harrastuksiin. Kuljetuksiin ei ole rahaa.

Ratkaisu: Kotikulmilla-toiminta tuo yhteistä tekemistä lähelle kotia, taloyhtiöiden kerhohuoneisiin ja pihoille. Yhteisesti suunniteltua toimintaa vetävät vapaaehtoiset, koulutetut TaloTsempparit.

Vaikutus: Yhteinen tekeminen on lisännyt asukkaiden kohtaamisia ja vähentänyt yksinäisyyden tunnetta.

Mitä voit tehdä? Mahdollistaa Kotikulmilla-toiminnan laajentumisen valtakunnalliseksi (Ikäohjelma/STM ja 3. sektorin toimintaedellytysten varmistaminen).

4. Mielen hyvinvointi hyvän arjen perusta

Ratkaistava kysymys: Mielen hyvinvoinnin edistämistä ei hyödynnetä riittävän hyvin. Teema on sivussa valtakunnallisissa linjauksissa ja ikäihmisten mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä.

Ratkaisu: Mielenterveyspalveluiden lisäksi tarvitaan mielen hyvinvointia edistävää toimintaa.

Vaikutus: Mielentaidoilla voidaan vahvistaa ikäihmisten toimintakykyisyyttä, sosiaalisia suhteita, kotona pärjäämistä, selviytymiskyvykkyyttä ja vähentää palvelujen tarvetta.

Mitä voit tehdä? Sisällyttää sote-ammattilaisten, järjestöjen ja iäkkäiden mielenterveysosaamisen vahvistaminen Ikäohjelmaan (STM).